„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Kongres mladých z fokoláre v Slovinsku

V dňoch 27.-28. januára sa na spoločnom víkende v Centre Mariapoli Planina, v Slovinsku , zišlo asi 60 mladých zo Slovinska a zo Slovenska vo veku od 13-17 rokov a 13 dospelých . Túto nádhernú skúsenosť si urobili po prvý krát a bola pre všetkých veľkým obohatením.

Nové mesto 2017

Online verzia časopisu Nové mesto 2017

Brožúrka o Chiare Lubichovej

Pri príležitosti Kauzy blahorečenia služobníčky Božej Chiary Lubichovej, ktorá bola zahájená 27. januára 2015 v diecéze Frascati, je nateraz k dispozícii tenká, ale na obsah bohatá brožúrka o osobe zakladateľky Hnutia fokoláre.

Pápež František navštívi Loppiano

Radosť členov Hnutia fokoláre v slovách prezidentky Marie Voceovej.

2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok je možnosť podporiť naše aktivity venovaním 2% resp. 3%

Slovo života - Február 2018

„Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.“ (Zjv 21, 6) [1]

Ďakujeme, Gis!

20. január 2018
Prezidentka Hnutia fokoláre Maria (Emmaus) Voce oznámila členom Hnutia fokoláre na celom svete správu o úmrtí Giselly Calliariovej, ktorá pokojne odišla 20. januára 2018 vo veku 97 rokov, po dlhom živote naplno odovzdanom jednote. Maria Voce vyjadrila „vďačnosť za jej príklad hrdinskej vernosti Božiemu zámeru v jej živote“. „Aj keď pociťujeme bolesť z tejto veľkej straty“, pokračuje prezidentka, „zostávame s ňou jedno srdce a jedna duša“

Genfest 2018 – Beyond All Borders

Sobota, 18. november 2017. Živý prenos mesačného spojenia členov fokoláre z celého
sveta. Mikrofón má v ruke televízny novinár Paolo Balduzzi, ktorý sa momentálne nachádza
v centre Mariapoli v Castel Gandolfo v Ríme.

Rodinkovo – miesto pre rodiny

V dňoch 4.-8. apríla 2018 sa v Rodinkove uskutoční stretnutie pre manželov v ťažkostiach.

Slovo života - Január 2018

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2018

Byť mostom medzi svetom ľudí bez viery a Cirkvou

A opäť sú tu Vianoce...

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3, 31)

Vyhostili Ježiša

Deti rozdávali v centre Bratislavy malých Ježiškov. Aby ľudia nezabudli na zmysel Vianoc. Zdroj: Denník Postoj

Miroslav Albert Koseček

S vďakou Bohu za dar, ktorý sme v ňom mali, oznamujeme, že náš starký, Miroslav Albert Koseček, sa presťahoval 29. novembra 2017 do večného príbytku svojho Otca vo veku 83 rokov.

MÁRIA - nová kniha vo Vydavateľstve Nové mesto

V tomto predvianočnom období vychádza vo Vydavateľstve Nové mesto očakávaná kniha Mária od Chiary Lubichovej.

Syndikovať obsah