„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Rodinkovo – miesto pre rodiny

V dňoch 4.-8. apríla 2018 sa v Rodinkove uskutoční stretnutie pre manželov v ťažkostiach.

Slovo života - Január 2018

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)

Časopis Nové mesto, č. 1-2/2018

Byť mostom medzi svetom ľudí bez viery a Cirkvou

A opäť sú tu Vianoce...

„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3, 31)

Vyhostili Ježiša

Deti rozdávali v centre Bratislavy malých Ježiškov. Aby ľudia nezabudli na zmysel Vianoc. Zdroj: Denník Postoj

Miroslav Albert Koseček

S vďakou Bohu za dar, ktorý sme v ňom mali, oznamujeme, že náš starký, Miroslav Albert Koseček, sa presťahoval 29. novembra 2017 do večného príbytku svojho Otca vo veku 83 rokov.

MÁRIA - nová kniha vo Vydavateľstve Nové mesto

V tomto predvianočnom období vychádza vo Vydavateľstve Nové mesto očakávaná kniha Mária od Chiary Lubichovej.

Luigino Bruni opäť v Bratislave

Pozývame vás na stretnutie 9. decembra 2017 s názvom "Lídri dnešnej doby z pohľadu starovekých prorokov"

Slovo života - December 2017

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Učiteľ je len jeden...

Manželia Habalovci, Adriana a Pavol, pochádzajú z Holíča, majú 15-ročnú dcéru a 12-ročného syna. V novembri tohto roka sa zúčastnili formačnej školy pre lektorov projektu Up2Me, ktorý je zameraný na citovú a sexuálnu výchovu detí a mladých.

Up2Me: “Je to na mne”

Inovatívny proces formovania detí a mládeže už aj na Slovensku

Maria – Boží průzračnost

Chiara Lubichová
Preklad: Jiří Kratochvíl

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2017

Etické otázniky prenatálnej diagnostiky

Slovo života - November 2017

„Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“ (Mt 23, 11)

Terézia Lenczová: Toľko dôvodov na vďačnosť

Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o., Bratislava
Náš život je plný dynamiky až zhonu. Ak sa tomu tlaku nebránime, ľahko nás stres z našich každodenné úloh pripraví o radosť zo života a zmysel toho, čomu žijeme, sa kamsi stráca... Dobre, že sú tu mnohé médiá, ktoré nás chcú a dokážu oslovovať. Jedným z nich je Rádio Regina v RTVS a jeho pravidelná päťminútová relácia Z duše.
Autorka knihy Toľko dôvodov na vďačnosť, Terézia Lenczová, niekoľko rokov spolupracovala s touto reláciou a dnes nám ponúka výber zo svojich zamyslení. Usporiadala ich do 4 myšlienkových okruhov a - podľa jednotiacej zlatej nite - dala knihe motív vďačnosti za radosť zo života naplno.
Je to svedectvo matky, manželky, odborníčky a občianky angažovanej v spoločnosti a v Cirkvi. Preto prvým okruhom je rodina, druhým nie je nám jedno, ako žijeme v našej spoločnosti, tretím duchovné bohatstvo v kolobehu roka, štvrtým čo nám/mi/ pomáha žiť naplno.

Syndikovať obsah