„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: ruženec svetla

V mesiaci októbri vám prinášame na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Slávnostný ruženec

V mesiaci októbri vám prinášame na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Bolestný ruženec

V mesiaci októbri vám prinesieme na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Ružencová Panna Mária

Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim: Radostný ruženec

V mesiaci októbri vám prinesieme na pokračovanie nevšedné ružencové meditácie z pera talianskeho katolíckeho spisovateľa Igina Giordaniho.
Mária nás berie za ruku a privádza späť do Božieho domu. A v ňom nás živí láskou: dáva nám účasť na živote Trojice, na živote božskej rodiny, ktorá sa stala našou. Takto nám Matka vytvára v otcovom dome príbytok.

Slovo života - Október 2017

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5)

Koncert mladých s Gen Rosso v Ružomberku

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2017

Tínedžeri v nasadení pre lepší svet

Slovo života - September 2017

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)

Božie ucho je na tvojom srdci

Čas odpočinku je vhodnejší pre modlitbu. Myšlienka Klausa Hemmerleho (1929 – 1994), bývalého biskupa z Aachenu (Nemecko) o umení modliť sa

Slovo života - August 2017

Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. (Ž 145, 9)

Giordani: bolo leto 1949

16. júl 1949: podstatný dátum pre Fokoláre. Chiara Lubichová a Igino Giordani robia „pakt jednoty“, ktorý bude základom zrodu Hnutia. V tento deň má svoj začiatok mystická skúsenosť Chiary známa ako „Raj 1949“. Poetické rozprávanie Giordaniho.

Láska uzdravuje

V každom vzťahu: prijímať, počúvať, súcitiť, viesť dialóg, povzbudiť, postarať sa, vážiť si...: tak budeme žiť Ježišovo pozvanie pokračovať v jeho poslaní.

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2017

Časopis Nové mesto, č. 7-8/2017
O krok ďalej v ekumenickom dialógu

Mariapoli vo Svätom Jure


11. – 13. august 2017
Mariapoli je okrem duchovného načerpania aj oddychové, popoludnia trávené v prírode, či pri športe a večer by sme chceli tráviť čas spolu ako jedna rodina, či už pri ohníku alebo inom spoločnom programe.

Syndikovať obsah