„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Opustil nás Giorgio Marchetti

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Marchetti (Fede), odišiel pokojne v noci vo veku 86 rokov. Sprevádzal a formoval stovky mladých na ceste fokoláre.

Dovolenkové Mariapoli – Potoky 2016 /pri Lipanoch/

Mariapoli 2016

Návšteva Afriky

Prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce (Emmaus) so spoluprezidentom Jesúsom Moránom sú od 14.mája do 1. júna 2016 na návšteve komunity Hnutia fokoláre v Keni.

Ekonomika spoločenstva VČERA, DNES, ZAJTRA - 25 rokov ES

Výstava Modlitba svetla

Výstava Modlitba svetla

Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o Eucharistii

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Eucharistia“.

On city: Sieť svetla, ktoré osvieti planétu

Medzinárodná konferencia za účasti približne 900 ľudí z celého sveta, zo všetkých kontinentov, rôznych národností, náboženstiev a povolaní. Stretli sa, aby viedli dialóg o výzvach a perspektívach života v meste na svetovej úrovni . Na základe zdieľaných pozitívnych skúseností a projektov hľadajú inšpiráciu ako ďalej žiť mesto a výzvy v ňom.

Časopis Nové mesto, č. 5-6/2016

Odišli z domova

Chiara Lubich: “Zaodieť sa do milosrdenstva”

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, vyhlásenom pápežom Františkom, uverejňujeme jednu myšlienku Chiary z konca päťdesiatych rokov. Pravda ako číre milosrdenstvo.

Slovo života - Máj 2016

„A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21, 3)

Pápež František: Premieňať púšť na les

Nečakaná návšteva pápeža vo Villa Borghese v Ríme, kde sa od 22. - 24. apríla konalo stretnutie pod názvom “Mestečká zeme”, ktoré zorganizovalo Hnutie fokoláre v Ríme v spolupráci s Earth Day Italia.

Slovo života - Apríl 2016

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Zmŕtvychvstalý

V roku 2002 sa Chiara Lubich podelila so svojou osobnou skúsenosťou s “potvrdením viery”, ktorá sa týka jedného zo základných bodov kresťanského života: zmŕtvychvstania Ježiša.

Veľkonočné prianie

Napriek zlu, ktoré nás obklopuje, pokoj medzi nami je prítomnosťou Zmŕtvychvstalého.
Veľkonočné prianie Emmaus, prezidentky Hnutia fokoláre.

Syndikovať obsah