„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života - December 2016

„On príde a spasí vás.“ (Iz 35, 4)

Opustila nás Aletta

Vittoria Salizzoni, jedna z prvých fokolaríniek, známa ako Aletta, nás opustila. Hnutie fokoláre na ňu spomína s vďačnosťou. Prežila život, v ktorom sa nikdy nešetrila.

Maria da Conceição de Araújo Maia

Maria da Conceição de Araújo Maia, vydatá fokolarínka z Portugalska, odišla do nebeskej Mariapoli 11. novembra. Na stretnutí v Castelgandolfe „Spoločne pre Európu“ dostala náhle infarkt. Mala 57 rokov.

Chiara Lubich: Nanovo vynájsť mier

15 november 2016
Pred 20 rokmi bola Chiare Lubichovej udelená cena UNESCO za výchovu k mieru. Túto udalosť si pripomenieme na kongrese, ktorý sa bude konať pod záštitou Unesco a New Humanity.

Maria Voce: Proti „rozkúskovanej Tretej svetovej vojne“ postaviť presadzovanie mieru po kúskoch

Rozhovor s Máriou Voce, prezidentkou Hnutia fokoláre, pri príležitosti stretnutia 15. novembra v sídle UNESCO: 20.výročie udelenia ceny Chiare Lubichovej za jej prínos pre výchovu k mieru.

V UNESCU po dvadsiatich rokoch: „nanovo vymyslieť mier“

V Paríži, v sídle UNESCO, si 15. novembra pripomenú Chiaru Lubichovú a záväzok Hnutia fokoláre žiť pre mier a svedčiť o mieri.

František Petrík

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)
Program života Františka Petríka, ktorý od nás náhle odišiel 19.októbra 2016.

Časopis Nové mesto, č. 11-12/2016

Deti a technológie

Slovo života - November 2016

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

Radosť a záujem o Synodu o mladých

Mladí z Hnutia fokoláre spolu s celým Hnutím ďakujú pápežovi Františkovi za jeho úmysel venovať Synodu v roku 2018 novým generáciám.

Slovenka tvárou kampane pre pápeža

Mladá Slovenka Elena Karasová je tvárou kampane na propagáciu sociálnej náuky Cirkvi s názvom DoCat. (Zdroj: www.postoj.sk)

Nová kniha Myšlienky o milosrdenstve ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vydavateľstve Nové mesto

Kniha Myšlienky o milosrdenstve vychádza ako poďakovanie za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Knižka, hoci malá rozsahom, prináša bohatstvo myšlienok, ktoré sa môžu stať sprievodcom na našej ceste životom.

Slovo života - Október 2016

Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš.“ (Sir 28, 2)

“Ružový butik” za mrežami

V preplnenej ženskej väznici v Pozzuoli (Taliansko) je malý obchodík s mydlami a voňavkami znamením prijatia a ekumenického dialógu. Podporou pre opätovné nájdenie vlastnej dôstojnosti.

Časopis Nové mesto, č. 9-10/2016

Z Krakova do Jasnej a... domov?

Syndikovať obsah