Myšlienka na mesiac

September 2020: Dávajte a dajú vám

Dávajte a dajú vám

Je to posolstvo mužom a ženám z rôznych národov a kultúr, posolstvo univerzálne, určené všetkým, všetci ho môžu prijať, aby sa realizovali ako bratia: Dávajte a dajú vám.

       Novinkou je „prekypujúca“ láska ku každej osobe, ktorá dáva schopnosť čoraz veľkodušnejšie otvárať svoje srdce bratom. Tieto slová sú dôrazné a náročné: dávať zo svojho, hmotný majetok, ale aj vľúdne prijatie, veľkorysé odpustenie či spolucítenie, s mierou lásky, ktorá nepozná hranice, a sú prisľúbeniami, ktoré prekonávajú naše očakávania a oslobodzujú nás od úzkostí z našich kalkulácií a očakávaní, od sklamaní z toho, že nedostávame od ostatných primerane našej miere voči nim.

Chiara Lubichová v komentári k tomuto pozvaniu napísala: „Už sa ti niekedy stalo, že si dostal od priateľa dar a cítil si potrebu odplatiť sa mu? Ak sa to stáva tebe, tak si len predstav, aká je Láska (…), že keď máme viac, môžeme dávať, že poskytneme komunite okolo nás každú jednu vec.“

Čo však môže nastať, ak sa rozhodneme žiť v tejto láske spoločne s mnohými ďalšími? Istotne by to bol zárodok sociálnej zmeny.

Rozpráva J. zo Španielska: „Spolu s manželkou pracujem v oblasti poradenstva a formácie. Nadchli nás myšlienky ekonomiky spoločenstva a chceli sme sa naučiť byť voči druhým ohľaduplní: k zamestnancom pri úpravách mzdy a hľadaní alternatív pri jasných dôvodoch na prepustenie, k dodávateľom, pri dodržiavaní cien, platobných a dlhodobých vzťahoch; ku konkurencii, pri príprave spoločných kurzov, pri ponuke našich vedomostí; ku klientom, pri poskytovaní rád svedomito konať a nehľadieť na vlastný prospech. Dôvera, ktorá sa takto vytvorila, nás zachránila počas krízy 2008.

            Neskôr sme sa prostredníctvom mimovládnej organizácie „Levántate y anda“ (Vstaň a choď) stretli s učiteľom španielčiny na Pobreží Slonoviny. Chcel zlepšiť životné podmienky vo svojej dedine vybudovaním pôrodnej sály. Prezreli sme si projekt a ponúkli sme potrebnú sumu. Nemohol tomu uveriť. Musel som mu vysvetľovať, že to je zo zisku našej firmy. Dnes je pôrodná sála „Bratstvo“ symbolom spolužitia, vybudovali ju moslimovia a kresťania spoločne. A za posledné roky sa výnosy našej firmy znásobili.“