Featured Slider Slovo života

Júl 2024: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 23, 1)  Žalm 23 patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie žalmy. Je to chválospev preniknutý dôverou a zároveň má aj charakter radostného vyznania viery. Ten, kto sa tu modlí, si je vedomý, že je príslušníkom izraelského ľudu, ktorému Pán prostredníctvom prorokov prisľúbil, že bude jeho pastierom. Autor vyjadruje svoje osobné […]

Featured Slider Slovo života

Jún 2024: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.

„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.“(Mk 4, 26-27)Božie kráľovstvo je jadrom Ježišovho posolstva a Markovo evanjelium chce ohlasovať jeho radostnú zvesť. Tu je zvestované prostredníctvom stručného podobenstva s príkladom semena, ktoré po vhodení do […]

Featured Slider Slovo života

Máj 2024: Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“(1 Jn 4, 8) Prvý Jánov list sa obracia na kresťanov z komunity v Malej Ázii a povzbudzuje ich k obnoveniu vzájomného spoločenstva, pretože ich rozdeľovali rôzne učenia. Autor ich nabáda, aby mali na pamäti to, čo im bolo ohlasované „od počiatku“ kresťanského zvestovania, a opakuje, čo prví […]

Featured Slider Slovo života

Apríl 2024: Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“ (Sk 4, 33)  Toto slovo, ktoré pripadá na Veľkonočné obdobie, nás pozýva, aby sme sa aj my stali, v plnej slobode ľudí, ktorí prijali evanjeliové posolstvo, svedkami udalosti, ktorá poznačila dejiny: Ježiš vstal z mŕtvych! Význam tohto verša zo Skutkov apoštolov nám pomôže lepšie […]

Featured Slider Slovo života

Marec 2024: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

„Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51 [50], 12) Veta zo Svätého písma, ktorú predkladáme na toto Pôstne obdobie, je súčasťou Žalmu 51, kde v 12. verši nachádzame dojímavú a pokornú prosbu: „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ Text, ktorý ju obsahuje, je známy pod označením Miserere. Spočiatku autor […]

Featured Slider Slovo života

Február 2024: Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

„Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16, 14)[1]  Tento mesiac nás bude osvecovať a nech je svetlom pre naše nohy[2] slovo a skúsenosť apoštola Pavla.Podobne ako kresťanom v Korinte aj nám podáva veľmi silný odkaz: srdcom evanjelia je láska, agapé, nezištná láska medzi bratmi.Naše slovo života sa nachádza v závere tohto listu, apoštol v ňom veľmi často […]

Featured Slider Slovo života

Január 2024: Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého.

 „Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lk 10, 27) Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov[1] ponúka tento rok ako podnet na zamyslenie vetu, ktorá má svoj pôvod v Starom zákone[2]. Počas cesty do Jeruzalema zastavil Ježiša istý znalec zákona a opýtal sa ho: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“[3] Po takomto […]

Featured Slider Slovo života

December 2023: Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 16-18)             Pavol písal list Solúnčanom v čase, keď ešte žili mnohí Ježišovi súčasníci, a tí ho videli, počúvali, stali sa svedkami tragédie jeho smrti, zažili úžas z jeho zmŕtvychvstania a neskôr nanebovstúpenia. Uvedomovali si stopu, […]

Featured Slider Slovo života

November 2023: Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

„Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Sol 5, 5)       Svetlo bolo vždy symbolom života. Každý deň očakávame úsvit ako posla nového začiatku.Téma svetla tvorí súčasť dejín mnohých národov aj antických náboženstiev.      Židovská tradícia slávi Chanuku (Hanukkah), sviatok svetiel, ktorý je pripomienkou opätovného posvätenia Jeruzalemského chrámu a oslobodenia sa od […]

3 posty Featured Slider Spiritualita

Margaret Karramová: hľadanie cesty k dodržiavaniu ľudských práv prostredníctvom dialógu a zmierenia

Vyhlásenie prezidentky Hnutia fokoláre po vypuknutí násilia vo Svätej zemi 7. októbra 2023: „Nevyhnutné nástroje na budovanie mieru sú spravodlivosť, dialóg a zmierenie“. Neexistujú slová na vyjadrenie nesmiernej bolesti, ktorú cítim v srdci pre ľud Izraela a Palestíny, za všetkých mŕtvych, zranených, zajatcov, nezvestných a ich rodiny, ktoré zapríčinilo posledné vážne vypuknutie násilia v mojej krajine. S […]