Myšlienka na mesiac

August 2018: Mať srdce matky

Jasne si uvedomujeme, že niekedy nie sme takí stabilní vo svojom, aj keď úprimnom, nasadení milovať blížnych, ale uvedomujeme si, že vernosť  je jednou z vlastností lásky, čo nám vždy pomáha, bez ohľadu na naše vlastné možnosti. S touto radostnou istotou sa môžeme pozdvihnúť od nášho obmedzeného pohľadu, každý deň sa opäť vydať na cestu.

Tento pohľad lásky na ľudstvo poukazuje aj na prekrásny obraz bratstva. A máme naozaj mnoho majstrov, ktorí dosvedčovali svoju dôveru v lásku, ktorú prejavovali konkrétnymi skutkami a predovšetkým príkladom vlastného života. Títo veľkí majstri nám odkryli, že povolaním každého muža a ženy je podieľať sa na budovaní vzťahov priatia a dialógu.

Ako žiť myšlienku na tento mesiac?

Chiara Lubichová nás vyzýva, aby sme mali materinské srdce: „Matka vždy prijme, stále dúfa, všetko prikrýva. (.) Keby sme mali materinské srdce, alebo presnejšie, keby sme si predsavzali mať srdce matky, ktorá nám je všetkým vzorom, (.) v akejkoľvek situácii by sme boli pripravení milovať druhých, a teda udržiavať v nás živú lásku v nás, (.) budeme milovať všetkých, čiže nielen tých najbližších, ale aj ostatných. (.) Všetkých ľudí dobrej vôle a každého človeka, ktorý žije na tejto planéte.“

Istá mladá nevesta takto opisuje začiatky svojho života podľa evanjelia v rodine: „Pociťovala som radosť, akú som nikdy predtým nezažila, a tiež túžbu, aby táto láska prekročila prah štyroch stien nášho domova a pôsobila navôkol. Pamätám si napríklad, ako som sa ponáhľala do nemocnice za manželkou jedného môjho kolegu, pretože sa pokúsila o samovraždu. Dlhší čas som vedela o ich problémoch, ale zaujatá mojimi vlastnými problémami som si neuvedomila, že potrebuje pomoc. Teraz som však jej bolesť pociťovala ako svoju vlastnú a neustala som, kým sa nevyriešila situácia, ktorá ju priviedla k tomuto kroku. Táto udalosť znamenala pre mňa začiatok zmeny myslenia. Pomohla mi pochopiť, že keď milujem, môžem byť pre každého, kto popri mne prechádza, maličkým odrazom večnej lásky.“

A čo keby sme aj my s pomocou vernej materinskej lásky slobodne zaujali takýto vnútorný postoj pri každom, koho počas dňa stretneme?