Slider Slovo života

August 2018: Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň

Slovo života

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“ (Jer 31, 3)

Boh poslal proroka Jeremiáša k izraelskému ľudu v období bolestnej skúšky v babylonskom zajatí. Izrael stratil všetko, čo vyjadrovalo jeho identitu: krajinu, chrám, zákon…

Prorokove slová však trhajú tento závoj bolesti a zmätku. Pravdou je, že Izrael nedodržal zmluvu lásky s Bohom, a tak sa sám vydal na cestu skazy. No, hľa, prichádza správa s novým prísľubom slobody, spásy a obnovenia zmluvy, ktorú Boh vo svojej večnej a nikdy neodvolanej láske pripravuje pre svoj ľud.

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“

Večnosť a neodvolateľnosť Božej vernosti je jednou z vlastností jeho lásky: on je Otcom každého ľudského stvorenia, je Otcom, ktorý miluje ako prvý a sám sa zaväzuje naveky. Jeho vernosť sa dotýka každého z nás a umožňuje nám prenášať na neho akékoľvek obavy, ktoré by nás mohli brzdiť. Vďaka tejto večnej a trpezlivej Láske my môžeme rásť a zlepšovať sa vo vzťahoch k nemu aj k ostatným.

Jasne si uvedomujeme, že už nie sme takí stabilní vo svojom, aj keď úprimnom nasadení milovať Boha a blížnych, ale jeho vernosť k nám je bezodplatná a vždy nás predchádza, bez ohľadu na to, koľko do toho dávame my. S touto radostnou istotou sa môžeme pozdvihnúť od nášho obmedzeného pohľadu, každý deň sa opäť vydať po tejto ceste a stať sa svedkami tejto „materinskej“ náklonnosti.

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“

Tento Boží pohľad na ľudstvo poukazuje aj na ohromný zámer bratstva, ktoré v Ježišovi nachádza svoje plné zavŕšenie. On naozaj dokázal svoju vieru v Božiu lásku svojím slovom, no najmä svojím celoživotným príkladom.

Ukázal nám cestu, ako napodobňovať Otca v láske ku každému (Mt 5, 43), a odhalil nám, že povolaním každého muža a ženy je budovať prívetivé vzťahy a dialóg okolo nás.

Ako budeme teda žiť slovo života na tento mesiac?
Chiara Lubichová nás vyzýva, aby sme mali materinské srdce: „(…) Matka vždy prijme, stále dúfa, všetko prikrýva. (…) Materinská a Kristova láska, o ktorej hovorí apoštol Pavol, sú si naozaj veľmi podobné. Keby sme mali materinské srdce, alebo presnejšie, keby sme si predsavzali mať srdce matky, ktorá nám je všetkým vzorom, čiže Máriino srdce, vždy, v akejkoľvek situácii by sme boli pripravení milovať druhých, a teda udržiavať v nás živého Zmŕtvychvstalého. (…) Ak budeme mať srdce tejto Matky, budeme milovať všetkých, čiže nielen príslušníkov našej cirkvi, ale aj ostatných cirkví. Nielen kresťanov, ale aj moslimov, budhistov, hinduistov a ostatných. Aj ľudí dobrej vôle. Aj každého človeka, ktorý žije na tejto planéte (…).“

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“

Istá mladá nevesta takto opisuje začiatky svojho života podľa evanjelia v rodine: „Pociťovala som radosť, akú som nikdy predtým nezažila, a tiež túžbu, aby táto láska prekročila prah štyroch stien nášho domova a pôsobila navôkol. Pamätám si napríklad, ako som sa ponáhľala do nemocnice za manželkou jedného môjho kolegu, pretože sa pokúsila o samovraždu. Dlhší čas som vedela o ich problémoch, ale zaujatá mojimi vlastnými problémami som si neuvedomila, že potrebuje pomoc. Teraz som však jej bolesť pociťovala ako svoju vlastnú a neustala som, kým sa nevyriešila situácia, ktorá ju priviedla k tomuto kroku. Táto udalosť znamenala pre mňa začiatok zmeny myslenia. Pomohla mi pochopiť, že keď milujem, môžem byť pre každého, kto popri mne prechádza, maličkým odrazom samotnej Božej lásky.“
A čo keby sme aj my s pomocou vernej Božej lásky slobodne zaujali takýto vnútorný postoj pri každom, koho počas dňa stretneme?

Gen4 a Gen3 (pre deti a tínedžerov)

Slovo života pre Gen3
Slovo života pre Gen3

Myšlienka na mesiac

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.

Mať srdce matky
Mať srdce matky