„Podeliť sa o plody Slova uvedeného do života“

Heslo na deň (22.01.2020)