„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú “(Mt 5,44)

Heslo na deň (27.02.2021)