„Konať dobro, aj keď nás to niečo stojí“

Heslo na deň (31.01.2023)