„Mať úprimné a jednoduché srdce“

Heslo na deň (27.05.2019)