„Byť pozorní na potreby druhých“

Heslo na deň (06.07.2020)