„Láskou uzdraviť každé zranenie“

Heslo na deň (21.03.2019)