3 posty Featured Slider Spiritualita

Nevyčerpateľný odkaz Danila Zanzucchiho

Nevyčerpateľný odkaz Danila Zanzucchiho

Jeden z prvých ženatých fokolarínov a spolu iniciátor hnutia Nové rodiny Danilo Zanzucchi pokojne zomrel 16. novembra 2022 vo veku 102 rokov vo svojom dome v Grottaferrate (Rím) obklopený manželkou Annou Mariou a ich piatimi deťmi.

Danilo, prvorodený syn z váženej rodiny z Parmy (Taliansko), sa počas svojich ciest do Milána za prvými stavbami, ktoré naprojektoval, stretol s charizmou jednoty. Už od mlada sa angažoval v politike a bol diecéznym predsedom FUCI (Talianskej katolíckej univerzitnej federácie), neskôr Mužov katolíckej akcie. Túžil radikálne sa zasvätiť Bohu a zmeniť svoj život na základe žitého evanjelia. S touto voľbou súhlasila aj Anna Mária, ktorá sa stala jeho manželkou.

Okolo nich sa zrodila prvá komunita v Parme a im dvom zažiarilo novátorské poslanie fokolarínov žijúcich v manželstve, na ktoré ako prvý vykročil Igino Giordani. Po narodení prvých štyroch detí sa rozhodol zanechať sľubnú kariéru inžiniera, vzdať sa privilégií bohatého života a presťahovať sa s celou rodinou do hlavného mesta a naplno sa venovať cieľom Hnutia fokoláre. Medzi prvé Danilove úlohy patrilo dokončenie stavby v Rocca di Papa, ktorá sa mala stať centrom Mariapoli a neskôr medzinárodným sídlom hnutia. Potom spolupracoval s vydavateľstvom Città Nuova.

V úzkom kontakte s Chiarou Lubichovou spolupracoval na formovaní celých generácií manželských párov z celého sveta, ktoré chceli, rovnako ako oni, nasledovať podobnú duchovnú cestu.

Pápežské vymenovanie Zanzucchiho za konzultanta a neskôr za člena vatikánskeho Dikastéria pre rodinu sa datuje do 80. rokov 20. storočia. Vďaka zodpovednosti, ktorou sa venoval rodinám, bol spolu s Annou Máriou niekoľkokrát hosťom v rezidencii pápeža Wojtylu. Svedectvo o ich službe rodinám vysielali televízne programy aj vo svete.

S nástupom Benedikta XVI. sa ich spolupráca so Svätou stolicou zintenzívnila do takej miery, že ich pápež požiadal, aby napísali text pre Krížovú cestu (2012) v rímskom Koloseu, ktorej pápež predsedal.

Naša vďačnosť mu patrí za jeho nevyčerpateľný odkaz ako muža, velikána priamosti, nehy, jednoduchosti a múdrosti.

Zdroj: www.focolare.org

Krátka videovizitka Danila Zanzucchiho, rok 2020