Druhá otázka pre pážeža Františka v Loppiane
3 posty Kultúra a vzdelanie

Druhá otázka: Ako sa vzdelávať a formovať pre svet?

Pápež František odpovedá na otázku týkajúcu sa vzdelávania: Ako sa vzdelávať a formovať na Ježišov obraz? Ako môžeme inovatívne prispieť k výchove lídrov, ktorí potom rozpoznajú nové cesty?[…] Nedá sa byť kresťanom bez toho, aby sme boli blízko, bez toho, aby sme mali postoj blízkosti, pretože práve taký bol Boh, keď nám poslal Syna. Aj predtým to Boh robil, keď viedol izraelský ľud a pýtal sa: „Povedz mi, videl si už iný národ, ktorý by mal bohov tak blízko, ako som ti ja blízko?“ Takto sa Boh pýtal. Blízka prítomnosť. A potom posiela svojho Syna, aby sa nám priblížil, stal sa jedným z nás, aby nám bol ešte viac nablízku. Toto je slovo, ktoré charakterizuje kresťana a vašu charizmu: Blízkosť.

Potom je potrebné sa spoločne cvičiť v troch jazykoch, ktorých symbolmi sú hlava, srdce a ruky. Treba sa teda naučiť dobre myslieť, dobre cítiť a dobre pracovať. Áno, aj pracovať. Don Pasquale Foresi písal: „Práca nie je len prostriedkom našej obživy, ale aj čosi, čo je súčasťou našej ľudskej osobnosti, a teda aj spôsobom poznávania reality, aby sme porozumeli životu: je skutočným a efektívnym nástrojom ľudskej formácie.“

Zdedili sme po humanizme pomýlené zmýšľanie, že vzdelanie sú pojmy, ktorými si plníme hlavu. A čím viac vieš, tým si lepším. Nie. Integrálne vzdelanie sa týka hlavy, srdca a rúk. Učiť sa dobre zmýšľať a nie len učiť sa pojmy. Učiť sa dobre cítiť a dobre robiť. A to spôsobom, že tieto tri jazyky sú jednotne prepojené. Toto znamená vzdelávať.

[…] Kultúra jednoty. Nepovedal som kultúra jednotvárnosti, rovnakosti. Nie. Rovnakosť je opakom jednoty. Tá odráža od svojej prvotnej inšpirácie línie, ktoré som sledoval vo svojej nedávnej Apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium, kde pozývam k múdremu a odvážnemu akademickému štúdiu. To preto, aby sme mohli ponúknuť náš patričný prorocký príspevok k misijnej premene Cirkvi a k pohľadu na túto planétu ako na jednu vlasť a na populáciu ako na jedno ľudstvo, zložené z mnohých národov, ktoré majú spoločný domov. Takto kráčajte dopredu!