Featured Mladí Slider Spiritualita

Týždeň za zjednotený svet (United World Week) 2. – 9. máj 2021

Ten tohtoročný sa nesie v duchu projektu #daretocare (voľne preložené „mať odvahu starať sa“) a bude trvať viac ako týždeň (od 1. do 9. mája). Podporuje iniciatívy zamerané na podporu „aktívneho občianstva“ prostredníctvom starostlivosti, počúvania, dialógu, komunikácie a účasti na spoločnom dobre, pre naše mestá a celú planétu. Svet, ktorý sa „vie postarať“, bude určite lepším a viac zjednotenejším svetom!

Keďže program je naozaj veľmi bohatý, prinášame vám prehľad podujatí a termínov pre lepšiu orientáciu a možnosť zapojiť sa, či už aktívne, alebo sledovaním niektorých podujatí. Toto „expo“ globálneho bratstva vyvrcholí trojdňovým online kongresom v Bruseli.

 Všetci sme teda pozvaní, aby sme sa stali propagátormi a protagonistami Týždňa za zjednotený svet 2021, čo nás pozýva spolupracovať so všetkými, ktorí chcú prispieť k budovaniu zjednotenejšieho sveta, v duchu charizmy jednoty.

29. APRÍL  –  7. MÁJ       NOVÉNA HNUTÍ A KOMUNÍT SPOLOČNE PRE EURÓPU

Pri príležitosti Dňa Európy Vás pozývame ku spoločnej modlitbe za Európu prostredníctvom platformy Zoom:
https://zoom.us/j/96415479464?pwd=RFlNa3Ivb0poWE1aVFN1YXIySEVjZz09
Meeting ID: 964 1547 9464
Passcode: 2020

Každý večer od 29. 4. do 7. 5. 2021 od 21:00 do 21:15 hod.

2. MÁJ       Run4unity

Už tradičnou súčasťou Týždňa za zjednotený svet je akcia Run4unity (beh pre jednotu), ktorú pripravujú gen 3 na celom svete v jednotnom časovom pásme od 11:00 do 12:00. Kvôli aktuálnej pandémii prebiehať najmä online.
Youtube https://youtu.be/-HaBIMkuofc
Mottom tohtoročného Run4unity je: „My bežíme pre #daretocare, a ty?  Pozvaní sú všetci od 0 do 100 rokov.
Návod na to, ako sa konkrétne zapojiť do R4U:

Ako to bude prebiehať:

Viac info: www.run4unity.org

2. MÁJ       Spoločný akt bratstva

Hnutie za jednotu v politike (pozn.: MPPU – Movimento politico per l´unitá) sa prihlási k spoločnému paktu bratstva, ktorý sa uskutoční 2. mája od 14.00 do 15.00 h.

Hnutie za jednotu v politike (MPPU) je medzinárodná sieť politikov, občanov, diplomatov a úradníkov zapojených do politiky na rôznych úrovniach, ktorí hľadajú odpovede na osobnej aj kolektívnej úrovni na veľké otázky, na ktoré dnes ľudstvo hľadá odpovede, uznávajúc princípy univerzálneho bratstva.

 

 

5. MÁJ     „FRATELLI TUTTI“ – diskusia o encyklike

Pozývame vás na online panelovú diskusiu venovanú encyklike pápeža Františka o bratstve a sociálnom priateľstve. Diskusiu organizujú naši českí priatelia z Hnutia fokoláre; bude teda v češtine. Link na prihlásenie na diskusiu prostredníctvom platformy Zoom:
STREDA 5. mája 2021 o 19:00 h.
Na YouTube: https://www.youtube.com/c/hnutifokolare

Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82348293942
Meeting ID: 823 4829 3942
Passcode: 777908

 

7. – 9. MÁJ       #Dare to Care

Týždeň za zjednotený svet je predo dvermi a s ním aj príprava mnohých iniciatív. Tie sa snažia oceniť záväzok mnohých ľudí na celom svete, ktorí pomáhajú budovať zjednotený svet. Vyvrcholením Týždňa za zjednotený svet bude medzinárodný kongres #DareToCare v Bruseli, ktorý bude trvať o niečo dlhšie, ale určite stojí za to. Kongres bude mať svoje ústredie v Bruseli, ale každý bude môcť trojdňový program sledovať online. Každý z týchto troch dní má svoje motto: „Odvážte sa objavovať“ (piatok 7. máj), „Odvážte sa pripojiť“ (sobota 8. máj) a „Odvážte sa aktivovať“ (nedeľa 9. máj). Okrem toho sa v celej Európe bude konať množstvo iniciatív, aktivít a koncertov, ktoré podporia a doplnia toto podujatie.

Detailný program nájdete tu (na rozkliknutie)

Viac info: www.unitedworldproject.org/en/events/dare-to-care-international-convention-2021/

           7.  MÁJ       #DARE to DISCOVER

Piatok 7. máj je zameraný na DISCOVER (OBJAVIŤ), čiže objaviť, čo znamená #DareToCare a aké má rôzne podoby. Hlavným bodom programu v tento deň je 45-minútová show s otvorením celého víkendu, skúsenosťami zo sveta. V tento deň, od rána až do večera, budú aj rôzne workshopy na témy ako Influence (Vplyv), Politics and Art (Politika a Umenie), Loneliness (Samota) či dialóg politikov s novozvoleným prezidentom Európskeho parlamentu D. M. Sassolim.

            8.  MÁJ       #DARE to CONNECT

Sobota 8. mája (9:30-13:00h.) je zameraná na lokálne stretnutia v duchu motta CONNECT (SPÁJAŤ).
U nás bude stretnutie s názvom Ako byť súčasťou zmeny?, ktoré pripravujeme spolu s Českom. Okrem slovenčiny a češtiny by sme chceli ponúknuť preklad celej zóne do angličtiny a taliančiny. Link na prihlásenie na diskusiu prostredníctvom platformy Zoom:
ZOOM Meeting ID: 829 8292 0536
Passcode: 530856
https://us02web.zoom.us/j/82982920536

            9.  MÁJ       #DARE to ACTIVATE

Nedeľa 9. mája je zameraná na ACTIVATE (NAŠTARTOVAŤ, AKTIVOVAŤ). Opäť bude o 12.00 45-minútová show, ktorá odštartuje druhú fázu #DareToCare, ktorá sa zameria na výzvy integrálnej ekológie, občianskej ekonomiky, inkluzívnej spoločnosti, prístupnosti a ďalších.

 

8.  MÁJ       Spoločne pre Európu

Rakúsky organizačný tím T4E uskutoční pri príležitosti Dňa Európy medzinárodné online stretnutie v Grazi v čase od 9.00 do 11.00 h. Budeme počuť príspevky na aktuálne témy o zvládaní súčasnej pandemickej situácii v jednotich krajinách. Zaznejú príspevky z Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Slovinska a tiež zo Slovenska. Za Slovensko aktívne vystúpi Miroslav Gira s príspevkom Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice o jeho aktuálnej činnosti počas pandémie.