Block Posts Krajiny a národy

Hnutie Fokoláre slávilo Týždeň za zjednotený svet, zapojili sa i Slováci

(TK KBS) Členovia Hnutia Fokoláre zorganizovali prvých deväť májových dní predĺžený Týždeň za zjednotený svet. Zapojili sa doň aj Slováci.

„Bola to príležitosť špeciálnym spôsobom si pripomenúť, že sa chceme usilovať o mier a pokoj vo svojom okolí, a tak aj v celom svete. Ako sa môže budovať mier? Ak ľudia dostanú kúsok lásky, ktorý im vyčarí úsmev na tvári a spokojnosť, majú túžbu ho nejakým spôsobom posunúť aj ďalej. Tak vzniká reťaz iskričiek dobrej vôle, ktoré rozohrejú aj ľadové srdcia. V tomto týždni sme sa zamerali na rozpaľovanie týchto iskričiek po celom svete. Na Slovensku mali tieto plamienky formu rôznych jednoduchých výziev na deň, ktorých cieľom bolo urobiť niekomu radosť. Jednou z nich bolo napríklad vyrobenie pohľadnice vďačnosti pre konkrétneho človeka, ďalšia mala potešiť nielen ľudí ale aj prírode – vyzbieranie smeti vo svojom okolí,“ uvádza Ľudmila Lapošová.

Symbolickým momentom bolo odovzdanie štafety v rámci Run 4 Unity, čiže beh za mier, tentokrát vo forme on-line hovoru s viacerými krajinami. Potom nasledoval hodinový program videí, tancov a hudobných čísel, ktoré si pripravili mladí tínedžeri. Potom spolu vyjadrili túžbu po mieri, pokoji vo svete a skončení šírenia sa korona vírusu v modlitbe s názvom Time-Out. Tento názov dostala práve preto, že je to kratučká prestávka v strede dňa na tieto úmysly. V tejto modlitbe sme on-line pokračovali počas celého týždňa, pričom sme sa každý deň modlili za iný kontinent.  Run 4 Unity a Time-Out boli streamované aj pomocou You Tube. „Mnohé krajiny po celom svete tiež vysielali svoje programy, a tak bolo možné spojiť sa naozaj s celým svetom,“ dodala Lapošová.

Fotografie zo slovenských aktivít je možné nájsť TU