3 posty Featured Slider

2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia a všetci daňoví poplatníci, chcete darovať svoje 2 percentá?

Dovoľujeme si Vás informovať o podpore činnosti občianskeho združenia NOVÉ ĽUDSTVO, ktoré dlhodobo úzko spolupracuje s Hnutím fokoláre. Je tu obdobie, keď môžete pomôcť 2% (3%) príspevkom z Vašich daní na podporu aktivít mladých a na ďalšie formačné programy. Podľa Vášho uváženia môžete informovať o tejto možnosti podporiť naše združenie aj ďalších naklonených darcov vo svojom okolí.

Postup sa mierne líši podľa toho, či ste zamestnanec, firma alebo živnostník, či fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

Údaje o prijímateľovi:

NOVÉ ĽUDSTVO, občianske združenie
právna forma: občianske združenie
Adresa: Bleduľova 62, 841 08 Bratislava
IČO: 00679593 (SID sa nevypĺňa)

Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

  1. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte „Potvrdenie o zaplatení dane r. 2023“ (stiahnuť).
  2. Vypíšte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % 2023“  (stiahnuť)
  3. Tieto tlačivá zašlite do 30. 4. 2024 na svoj daňový úrad – podľa bydliska – adresy tu.

 

FYZICKÁ OSOBA, daňové priznanie si podáva sama:

Vypíšte naše údaje do príslušnej časti:

  1. – fyzická osoba – príjmy len zo závislej činnosti: typ A (stiahnuť) alebo vyplňte online,

DPFOAv22 – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2023) (financnasprava.sk)

  1. – fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B (stiahnuť) alebo vyplňte online.

DPFOBv22 – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2023) (financnasprava.sk) 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

– Vypíšte naše údaje do príslušnej časti daňového priznania práv. osôb (stiahnuť) alebo vyplňte online.

DPPOv22 – Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 (Platné od 1.1.2023) (financnasprava.sk)

 

Informácia na poukázanie 3 %, ak ste boli dobrovoľník

Ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete poukázať aj 3%.
Dobrovoľník môže venovať 3 % z dane akejkoľvek organizácii, nielen tej, ktorej pomáhal.

Presný postup krokov a viac informácii pre všetkých nájdete tu.

 

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami,
do 30. 4. 2024 – je potrebné zaslať vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad.