3 posty foto Mariapoli

Celoslovenské Mariapoli: Duch Svätý, duša Cirkvi a sveta

10.júl 2019, hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele. Opäť po čase a s očakávaním stretávam známych i neznámych na celoslovenskom Mariapoli 2019. Úspešne prejdem recepciou a ubytujem celú našu rodinu.
Aké bude tohtoročné Mariapoli na tému „Duch svätý, duša Cirkvi a sveta“? 

Hneď druhý deň ráno začína táto otázka dostávať jasné kontúry. Sála plná ľudí, ktorí možno po prvýkrát, iní  už ako ostrieľaní harcovníci prežijú 3 a pol dňa spoločných tém, rozjímaní, výletov, workshopov… ale hlavne neopakovateľnej atmosféry Máriinho mesta.

Už úvodná téma dňa o klerikalizme v  Cirkvi naznačuje, že témy budú vysoko aktuálne a otvorené. Poobedie plné výletov a oddychu je možnosťou ako teóriu uvádzať do praxe a milovať všetkých.

Ďalší deň – priblíženie Raja 49, mystickej skúsenosti Chiary Lubichovej, ktorá začala pred 70-timi rokmi.  Nikoho nenecháva na pochybách, že téma, ktorú nám sprostredkúvajú, všetkých nesmierne presahuje, a že nie je možné ju uchopiť rozumom. Jediné riešenie, ktoré sa ponúka je:  vnoriť sa do tohto Nekonečna lásky a nechať sa ním niesť.

Sobota večer: zábavný program v réžii mladých je nanajvýš aktuálny a svieži.

Nedeľa ráno. Už silne pociťujem deficit spánku, na ktorý v tej rýchlosti akosi neostáva dostatok času. No únavu premôžu silné skúsenosti riaditeľky školy z Keceroviec a skúsenosť  človeka bez náboženského presvedčenia, že Chiarin Ideál je cesta i pre neho…

Napokon lúčenie s ľuďmi, ktorých poznám už roky, ale aj s tými, ktorých som spoznala až tu, a istota, že posledné dni neboli prežité zbytočne.  Sadám do auta s odhodlaním, že záblesk svetla, ktorý sa tu rozžiaril, chcem niesť ďalej, a s prosbou: Duch svätý, Priateľ môj, vstúp do môjho života!

Andrea Geregová

 

Malé mestečko v blízkosti hôr, obklopené  prírodou, oáza dovolenky.

Viac ako 400 ľudí, ktorí prežívajú spolu skutočnosť a skúsenosť Cirkvi: svetlo  Zhora a ľudské úsilie. Kde sa spájajú hry pre deti, teologické myšlienky, život rodiny, dialóg pri vínku, sv. omša, vtipy a tanec.

A zrazu si uvedomujem, že nie sú dôležité atrakcie, dokonalosť hotela, jedlo, počasie… Nie. Tu ide o úplne inú dovolenku, na ktorej nie sú dôležité múry, ale ľudia. Hotel, jedlo, program, aktivity tomu všetkému napomáhajú, ale nie sú podstatné.

Tak by som definovala Mariapoli v Starej Ľubovni.

Zažila  som znova, že Duch svätý dnes, ako pred 2000 rokmi,  je dušou Cirkvi a sveta!

Eliana Becotto

 

Kto bol aspoň raz v živote na Mariapoli, chápe, že je to aj čas oddychu v lone prírody, ale aj mimoriadny čas milosti, čas darovania seba, ale aj obdarovania životom lásky ostatných. Čas, kedy vďaka žitej vzájomnej láske je Ježišova prítomnosť silná, osvetľuje, zapaľuje v nás ochotu, oheň, vášeň… Prežili sme tu dni plné lásky, otvorenosti, svetla, radosti, stretnutí, spoločných výletov, hier, súťaží…

Téma našej tohtoročnej Mariapoli bola: Duch Svätý – duša Cirkvi a sveta. Niekto zo zúčastnených povedal, že tento rok prežíval mimoriadne pôsobenie Ducha Svätého. Myslím,    že sme to mohli povedať aj my, všetci účastníci tohtoročnej Mariapoli.

Duch Svätý  nám dal svoje svetlo pre veľmi špecifické a závažné témy:

  • Súčasné ťažkosti v Cirkvi a naše povolanie žiť spiritualitu jednoty a  aktívne pomáhať pri vytváraní  aktívneho, spoločného a radostného spoločenstva Cirkvi,
  • Mystické skúsenosti Chiary Lubichovej z leta roku 1949
  • Myšlienky pápeža Františka o mystike stretnutia, „mystike“ spoločného života; schopnosti stretávať sa, objať sa, podoprieť sa navzájom a byť účastnými na tejto skúsenosti bratstva, na karaváne solidarity… dokázať spoznať Boha v každom človeku, znášať ťažkosti spoločného života, spoliehajúc sa na lásku Boha, otvárať tejto Božej láske svoje srdce a hľadať šťastie druhých podľa vzoru dobrého Otca. (EG 91-92)
  • Myšlienky o Duchu Svätom z príhovorov Chiary pri rôznych príležitostiach.

Mária Blašková

 

Letné dovolenkové Mariapoli je neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčasťou prázdninového obdobia. Je to nádherný priestor, kde už od prvého okamihu vstupu do tohto prostredia môžeme budovať jednotu a spoločenstvo. Každé stretnutie s človekom, ktorého sme videli pred týždňom, či pred rokom je presiaknuté Duchom lásky a porozumenia. Chvíľa rozhovoru umožňuje zdieľať svoje radosti, ale aj starosti a trápenia, čím sú naše radosti umocnené stonásobne a naše starosti umenšené.

Bohatý duchovný, kultúrny, ale aj športový program tohtoročného Mariapoli doplnil a rozšíril naše vnímanie blížneho. Upevnil nás v potrebe spolupracovať a rozhodovať sa spolu s Duchom pravdy a poznania. Počas tohto týždňa sme mali možnosť viackrát sa presvedčiť, že Jeho vplyv nám pomohol všetko zvládnuť.

Skúsenosť jednoty a spoločenstva tohto týždňa nám bude silou v realite nasledujúcich dní. Rozpomínanie sa na tento týždeň bude pre nás pomocou a oporou pri prehlbovaní a rozvoji vzťahov, pri každodennej komunikácii a budovaní jednoty s našimi najbližšími blízkymi. Celotýždňová skúsenosť Ducha rady a múdrosti pri žití a organizácii programu Mariapoli nám bola a bude školou rozvoja našej spolupráce s Ním.

Preto patrí veľká vďaka všetkým, ktorí akoukoľvek malou, či veľkou čiastkou prispeli k vytvoreniu tejto možnosti prežiť malý raj na zemi. Avšak najväčšia, až obrovská vďaka patrí tým, ktorí si na svoje plecia zobrali prvotnú myšlienku organizácie Mariapoli a jej realizáciu. Bez nich by sme tento malý raj na zemi neuskutočnili. Ďakujeme.

Janko Medelský

Celý fotoalbum nájdete TU

Foto: Juraj Gereg, Pavol Varga, Djuri Ramač