Človek a prostredie foto

Memoriál Mariána Jurčišina 2018

Posledné predprázdninové stretnutie komunity pre Bratislavu a okolie v Záhorskej Bystrici sa nieslo v duchu jednodňovej Mariapoli.

Stretnutie bolo určené pre všetkých: našich priateľov, známych, susedov a ľudí, ktorí chceli prežiť peknú nedeľu; bolo veľmi radostné. Memoriál Mariána Jurčišina sa v Bratislave stal už tradíciou, koná sa zvyčajne koncom júna, keď si 22. júna pripomíname deň jeho odchodu. Marián odišiel v roku 2003, teda slávili sme 15. výročie.

Tohtoročný Memoriál bol venovaný predovšetkým Jožkovi Petrekovi, 10. výročiu  jeho odchodu;  9. augusta 2008  pokojne prešiel do nebeského  Mariapoli. Pre oboch týchto slovenských fokolarínov bolo spoločné, že časť svojho života prežili v Rusku, vo fokoláre v Moskve.

Jozef Petrek zasieval lásku, ktorá v nás rokmi zreje
Jozef Petrek zasieval lásku, ktorá v nás rokmi zreje
Jožko Petrek: Pánu Bohu som podpísal bianco šek
Jožko Petrek: Pánu Bohu som podpísal bianco šek