Mariapoli

Pozvánka na jarné Mariapoli: Rodina – vzor jednoty

Po minuloročnom 1. Jarnom mariapoli na Šírave a po vašich priaznivých ohlasoch, si vás dovoľujeme pozvať na: 2. JARNÉ MARIAPOLI, (15. – 17. marec 2019) na Šírave. 

Mottom tohtoročného mariapoli je „Rodina – vzor jednoty“. Spolu s vami by sme sa chceli venovať aktuálnym potrebám v živote rodiny, priblížiť niektoré aspekty, ktoré vplývajú na kvalitu rodinného života a odovzdať si skúsenosti s ich konkrétnym prežívaním. 

Chceme vás poprosiť o sprostredkovanie tohto pozvania aj rodinám vo vašom okolí, s ktorými komunikujete a možno nemajú možnosť prístupu k týmto informáciám. Pozvanie platí samozrejme pre kompletné rodiny aj s deťmi, ale aj pre jednotlivcov.

Ak sa rozhodnete prihlásiť na stretnutie, boli by sme vám vďační, keby ste v prihlasovacom formulári z ponúknutých tém vybrali dve, ktoré by ste mali záujem bližšie spoznať. Poprípade v poznámke môžete uviesť ďalšie oblasti rodinného života, ktoré vás zaujímajú a radi by ste ich bližšie spoznali, alebo o nich spoločne boli ochotní sa porozprávať.

AKO SA PRIHLÁSIŤ:

Stačí kliknúť na prihlasovací formulár:

Prihlasovací formulár

PROSÍME, VYPLŇTE TENTO FORMULÁR DO 10. FEBRUÁRA 2019!

Formulár je potrebné vyplniť SAMOSTATNE PRE KAŽDÉHO ČLENA RODINY, alebo pre každú osobu, ktorú prihlasujete. Napr.: ak ste šesť členná rodina, je dôležité zaslať 6x formulár. Po každom odoslaní formulára sa Vám na stránke objaví  takýto oznam: 

Stačí kliknúť na “Odoslať inú odpoveď” a otvorí sa Vám čistý formulár na prihlásenie ďalšej osoby. Ak si prajete Vašu práve zaslanú odpoveď upraviť, kliknite na “Upraviť odpoveď”.

Ak uprednostňujete emailovú korešpondenciu, Vašu prihlášku, prosíme, pošlite na adresu: Jozef Polák, jozef.polak7@gmail.com alebo môžete osobne zavolať na telefónne číslo:+421 905 445 523.

Prihláška musí obsahovať tieto údaje (o každej prihlásenej osobe):

Meno, Priezvisko; Dátum narodenia; Emailovú adresu; Telefónne číslo; Príchod a odchod; Záujem o nocľah – kedy; Záujem o stravu, dospelý, dieťa (raňajky, obed, večera); Váš výber 2 tém z nasledujúcich: 1/ Komunikácia medzi manželmi, 2/ Deti – výchova a komunikácia, 3/ Rodina a komunikačné prostriedky, 4/ Rodina a ekonomika; Keďže program budeme tvoriť všetci spoločne, môžete uviesť čím by ste radi prispeli do programu (nie je povinné) a priniesť so sebou hudobný nástroj (urobí radosť!).

V prípade záujmu, je možné ubytovať sa už v piatok 15. 03. a tak isto je možné ubytovanie aj v nedeľu 17. 3. Túto požiadavku je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.

CENOVÉ RELÁCIE:

Nocľah:  dieťa do 12 rokov na prístelke     6,00 €/ noc

dieťa do 12 rokov pevné lôžko   10,00 €/ noc

dospelý                                                             15,00 €/ noc

Strava:  plná penzia

 • dieťa do 12 rokov [11,40 € (3,80 R+3,80 O+3,80 V)]
 • dospelý [15,00 € (5,00 R+5,00 O+5,00 V)]

Bazén, welnes, vírivky, masáže  nie sú v cene ubytovania!

Režijný poplatok za dospelú osobu:  2,00 €

ZÁLOHA A PLATBY:

Doplňujúce informácie o zálohe za pobyt a stravu:

Záloha je vo výške 25 € v prípade požiadavky o nocľah a stravu

záloha vo výške10 € je v prípade, že sa zúčastnite iba programu bez nároku na nocľah (zahŕňa stravu a príspevok na réžiu) 

ZÁLOHU JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ DO 10. FEBRUÁRA 2019!

SPÔSOB PLATBY ZÁLOHY účastníckeho poplatku:

1/ Prevodom / vkladom na  účet:

IBAN: SK74 8360 5207 0042 0639 5982

názov účtu: Jozef Polák

konštantný symbol: 0558

variabilný symbol: dátum narodenia

poznámka: Priezvisko a Meno + /ak platíte za viac osôb aj ich priezviská a mená/

2/ Poštovou poukážkou na adresu:   

Jozef Polák, Mirka Nešpora 65, 080 01 Prešov    

č. ú. : SK 74 8360 5207 0042 0639 5982

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme kópiu ústrižku o zaplatení zaslať e-mailom na kontaktnú adresu jozef.polak7@gmail.com alebo priniesť ústrižok poštovej poukážky a predložiť ho pri registrácii po príchode.

DOPLATENIE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Zvyšnú časť účastníckeho poplatku uhradíte v hotovosti pri príchode do hotela a prihlásení sa na usporiadateľskej recepcii. 

ZMENY A ZRUŠENIE REGISTRÁCIE:

V prípade potreby je registráciu možné zmeniť alebo zrušiť. 

Kontaktná osoba: 

Jozef Mocák

e-mail: jozef.mocak@gmail.com

 telefón: +421 904 891 838

RÁMCOVÝ PROGRAM:

Sobota 16. 3. 2019 Nedeľa 17. 3. 2019

10:00 hod. začiatok programu 9:00 hod. začiatok programu 

Dopoludnia spoločný program          Dopoludnia spoločný program

Pred obedom sv. omša Svätá omša

Popoludní rozhovory v skupinkách podľa vybraných tém 13:00 hod. koniec programu

Večerný spoločný program

Pre deti je pripravený špeciálny program!

Bolo by pekné, ak by ste si so sebou vzali hudobné nástroje a pridali sa do spevu a hrania piesní, ktoré všetci poznáme alebo spoznáme. 

Tvorcami programu sme všetci spolu! 

„CHUTNÝ” OZNAM:

Sladkosti a iné dobrôtky z Vašej kuchyne potešia všetkých.  

AKO SA DOSTAŤ NA MIESTO:

HOTEL CHEMES – Zemplínska Šírava, stredisko Kamenec Kaluža 219

Autobusové spojenie:

15.3.2019

 • z Michaloviec, žel. stanica 17:20, príchod do Kamenec, Jednota 17:47
 • z Michaloviec, žel. stanica 18:20, príchod do Kamenec, Jednota 18:40
 • z Michaloviec, žel. stanica 19:36, príchod do Kamenec, Jednota 20:01
 • z Michaloviec, žel. stanica 20:15, príchod do Kamenec, Jednota 20:34
 • z Michaloviec, žel. stanica 22:30, príchod do Kamenec, Jednota 22:58

16.3.2019

 • z Michaloviec, žel. stanica 07:55, príchod do Kamenec, Jednota 08:16
 • z Michaloviec, žel. stanica 09:00, príchod do Kamenec, Jednota 09:21
 • z Michaloviec, žel. stanica 09:35, príchod do Kamenec, Jednota 09:57

17.3.2019

 • z Kamenec, Jednota 12:39, príchod do Michaloviec, žel. stanica 12:58
 • z Kamenec, Jednota 15:38, príchod do Michaloviec, žel. stanica 16:02