flickr/StefanoCieri
Slovo života

Február 2019: Hľadaj pokoj a usiluj sa oň

Slovo života

„Hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“ (Ž 34, 15)

V tomto žalme Dávid vyjadruje svoju radosť a vďačnosť pred zhromaždením, lebo zakúsil nebezpečenstvo a strach, ale s dôverou vzýval Boha Izraela a znovu nadobudol pokoj.

Ústrednou postavou tohto hymnu je Boh so svojím milosrdenstvom, jeho mocná a rozhodná prítomnosť po boku utláčaného chudáka, ktorý ho vzýval.

Preto, aby aj ostatní mohli dosiahnuť takú istú záchranu, Dávid nabáda k určitým vnútorným postojom: vyhýbať sa konaniu zla a radšej vždy konať dobro.

Zdôrazňuje tiež, ako je potrebné nehaniť druhého. Lebo slovo môže naozaj viesť k vojne.

„Hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“

V biblickom jazyku má pokoj veľmi veľa významov, napríklad fyzická a duchovná pohoda alebo dohoda medzi jednotlivcami a medzi národmi. Pokoj je však predovšetkým Božím darom, vďaka ktorému spoznávame Božiu otcovskú tvár.

Neodmysliteľnou podmienkou toho, aby sme teda zakúsili pravý pokoj, je dôsledné a zanietené hľadanie Boha v našom živote.

Toto úchvatné hľadanie požaduje, aby sme urobili svoju časť, a to tak, že sa budeme riadiť hlasom svojho svedomia, ktoré nás vždy pobáda zvoliť si cestu dobra, a nie zla.

Neraz by stačilo nechať sa Bohom nájsť, on už oddávna každého z nás hľadá.

Ako kresťania sme sa už krstom dostali do hlbokého vzťahu s Ježišom, on je ten blízky Boh, ktorý nám prisľúbil pokoj. On je pokoj. Prijali sme dar Ducha Svätého, Utešiteľa, ktorý nám pomáha aj deliť sa s ostatnými o plody Božieho pokoja, ktoré sme zakúsili. On nám ukáže spôsob, ako milovať ľudí v našom okolí, a tak prekonávať konflikty tým, že sa budeme vyhýbať nepodloženým obvineniam, povrchným postojom a ohováraniu, a otvoríme si srdce k prijatiu druhého. 

Možno nedokážeme umlčať všetky zbrane, ktoré kropia krvou mnohé oblasti našej planéty, môžeme však byť iniciátormi obnovenia narušených vzťahov v našej rodine, v našom kresťanskom spoločenstve, na pracovisku či v inštitúciách nášho mesta. 

Zanietenosť menšieho či väčšieho spoločenstva, ktoré sa rozhodlo dosvedčovať silu lásky, môže obnovovať mosty medzi sociálnymi skupinami, cirkvami aj politickými stranami.

„Hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“

Keď pokoj a mier hľadáme s hlbokým presvedčením, vedie nás to aj k primeranému správaniu pri ochrane všetkého, čo bolo stvorené, lebo aj to všetko je Boží dar svojim deťom, a my zaň nesieme zodpovednosť pred budúcimi generáciami.

Chiara Lubichová napísala v liste Nikkio Niwanovi, zakladateľovi japonského budhistického hnutia Rissho Kosei Kai, v roku 1999 toto: „(…) Ak človek nežije v pokoji s Bohom, ani samotná zem nie je v pokoji. Ľudia s náboženským cítením si uvedomujú ,utrpenie‘ zeme, keď sa k nej človek nespráva v súlade s Božím plánom, ale len egoisticky s nenásytnou túžbou po vlastníctve. A práve toto sebectvo a táto túžba kontaminujú životné prostredie viac a ešte skôr než akékoľvek iné znečistenie, ktoré je len ich dôsledkom. (…) Keď dospejeme k poznaniu, že všetko stvorené je darom Otca, ktorý nás má rád, bude omnoho ľahšie nájsť harmonický vzťah s prírodou. A keď si uvedomíme, že tento dar je pre všetkých členov ľudskej rodiny, a nielen pre niekoľkých, budeme viac a s väčšou pozornosťou rešpektovať čokoľvek, čo patrí celému súčasnému aj budúcemu ľudstvu.“

Slovo života pre deti a tínedžerov

Myšlienka na mesiac

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.