Slider Slovo života

December 2023: Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 16-18)             Pavol písal list Solúnčanom v čase, keď ešte žili mnohí Ježišovi súčasníci, a tí ho videli, počúvali, stali sa svedkami tragédie jeho smrti, zažili úžas z jeho zmŕtvychvstania a neskôr nanebovstúpenia. Uvedomovali si stopu, […]

Featured Slider Slovo života

November 2023: Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

„Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Sol 5, 5)       Svetlo bolo vždy symbolom života. Každý deň očakávame úsvit ako posla nového začiatku.Téma svetla tvorí súčasť dejín mnohých národov aj antických náboženstiev.      Židovská tradícia slávi Chanuku (Hanukkah), sviatok svetiel, ktorý je pripomienkou opätovného posvätenia Jeruzalemského chrámu a oslobodenia sa od […]

3 posty Featured Slider Spiritualita

Margaret Karramová: hľadanie cesty k dodržiavaniu ľudských práv prostredníctvom dialógu a zmierenia

Vyhlásenie prezidentky Hnutia fokoláre po vypuknutí násilia vo Svätej zemi 7. októbra 2023: „Nevyhnutné nástroje na budovanie mieru sú spravodlivosť, dialóg a zmierenie“. Neexistujú slová na vyjadrenie nesmiernej bolesti, ktorú cítim v srdci pre ľud Izraela a Palestíny, za všetkých mŕtvych, zranených, zajatcov, nezvestných a ich rodiny, ktoré zapríčinilo posledné vážne vypuknutie násilia v mojej krajine. S […]

Featured Slider Slovo života

September 2023: Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

„Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.“ (Ž 145 [144], 2) Tento mesiac nám môže na našej ceste pomáhať modlitba zo Svätého písma z Dávidovho chválospevu. Je to verš zo Žalmu 145. Žalmy predstavujú zbierku veršov, v ktorých je zachytená individuálna a kolektívna náboženská skúsenosť izraelského ľudu na jeho historickej ceste a v rôznych životných situáciách jeho […]

Featured Slider Slovo života

August 2023: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28) Ježiš sa vybral do oblasti Týru a Sidonu, do cudzej zeme. Zdá sa, že si chcel spolu so svojimi konečne trochu odpočinúť, možno hľadal aj samotu, ticho, modlitbu a útočisko. Vtom začuli krik ženy, ktorej meno, podobne ako pri iných postavách v evanjeliách, sa […]

Mariapoli Slider

Mariapoli 2023 „Kráčajme spolu“

Milí priatelia, prihlasovanie na tohtoročné Mariapoli v Ľubovnianskych kúpeľoch a v Badíne je možné do 15. júna. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme vás aby ste s vyplnením prihlášky neotáľali. ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku v počítači, môžete tak urobiť aj na týchto kontaktoch: KONTAKTNÉ ADRESY pre prihlásenie a info Ľubovňa: Zora Kuchárska, e-mail: zora.kucharska@focolare.org Jozef Polák, […]

Mladí Slider Spiritualita

Už tento piatok 12. mája 2023 GEN VERDE v Bratislave!

Hudobná skupina GEN VERDE sa zrodila v centre Hnutia fokoláre a tvorí ju dvadsať umelkýň zo štrnástich krajín. Všetky členky skupiny sú Bohu zasvätené osoby a svojím umením sa snažia prinášať myšlienky jednoty a mieru do čoraz viac polarizovaného sveta. Vďaka bohatému kultúrnemu a národnostnému zloženiu predstavuje ich tvorba veľmi pestrý kolorit štýlov a rytmov […]

Featured Slider Slovo života

Máj 2023: Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“  (Rim 12, 10)  Slovo života na tento mesiac pochádza z veľmi obsažného listu apoštola Pavla Rimanom. Predstavuje v ňom kresťanský život ako realitu plnú lásky, bezodplatnej a bezhraničnej lásky, ktorú vlieva do našich sŕdc Boh a ktorú zas my poskytujeme iným. Aby bol jej význam ešte účinnejší, vkladá do […]

Featured Slider Slovo života

Apríl 2023: Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 2)             Prvé kresťanské komunity ešte len vznikali a už sa objavovali spory pre nesprávne výklady evanjeliového posolstva. Pavol sa vo väzení dozvedel o týchto problémoch v Kolosách, preto napísal miestnej komunite list. Slovo života tohto mesiaca môžeme lepšie pochopiť, ak ho budeme čítať […]

Featured Slider Slovo života

Február 2023: Ty si Boh, ktorý si ma videl.

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“ (Gn 16, 13) Slovom života na tento mesiac je verš z Knihy Genezis. Sú to slová Agar, Sárinej slúžky, ktorú Sára dala Abrahámovi za ženu, pretože sama nemohla mať deti a zabezpečiť potomstvo. Keď Agar zistila, že je tehotná, pozerala s opovrhnutím na svoju paniu. Nakoniec ju však Sárino tvrdé zaobchádzanie […]