Featured Mariapoli

Európske Mariapoli: Veľké výzvy, ktoré prinesú bohatú úrodu

Blížiace sa Európske Mariapoli, ktoré sa koná v talianskych Dolomitoch od 14. júla do 11. augusta 2019, je iste veľkou výzvou. Jeden z organizátorov ho popisuje ako náročnú úlohu a zdôrazňuje fakt, že: „plodom tejto výzvy bude svedectvo jednoty pre celú Európu“. Takto sa vyjadril jeden z členov medzinárodného prípravného výboru Mariapoli, Viliam Karas zo Slovenska v závere pracovného týždňa, ktorého sa zúčastnilo tridsať jeho členov v Tonadiku (Trident), v údolí Primiero. Konečný počet účastníkov, ktorí sa na Mariapoli vystriedajú v štyroch turnusoch, je približne 2500.

Organizátorov Mariapoli veľmi srdečne prijali 18. mája 2019 zástupcovia miestnej komunity z údolia Primiero, spoločne s predstaviteľmi občianskeho a náboženskými života. V budove miestneho zastupiteľstva, v paláci Scopoli, bola oficiálne predstavená ´národnosť´ Mariapoli. Starosta Daniele Depaoli ponúkol k dispozícii Hnutiu fokoláre niektoré miestne štruktúry a služby, majúc na pamäti skutočnosť, že hnutie spája s týmto regiónom veľmi silné puto, nakoľko sa prvé Mariapoli zrodilo práve tu, v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny.

V závere týždňa koordinačný výbor už čelil veľkým výzvam, ktoré so sebou takáto udalosť prináša: počnúc úlohou zaistiť pre každý turnus preklad do šiestich jazykov, až po zabezpečenie logistiky, t.j. transportu účastníkov na rôzne miesta ich ubytovania, ktoré sa nachádzajú v okruhu 30-tich kilometrov. „Toto budú nepochybne príležitosti, ako konkrétne žiť ducha Mariapoli: vzájomnú lásku a pomoc, prekonávať nepohodlie a rozmanito slúžiť“, povedal Pilar Marin zo Španielska.

Prezidentka Hnutia fokoláre Mária Voceová, predstavila v nedávnom interview európske Mariapoli ako alternatívu k fenoménu narastajúceho európskeho nacionalizmu v Európe. Povedala: „Mariapoli bude vyjadrením jednoty, v ktorej rozdielnosť je nielen prijímaná, ale aj cenená, ako obohatenie pre všetkých. Odlišnosť každého človeka má zdôrazniť a vyzdvihnúť to najlepšie, čo v ňom je (…) to, čo ho osobitne charakterizuje. A ak to urobíme všetci, nikto z nás nebude cítiť potrebu obhajovať svoju identitu, pretože v jednote je každý človek akceptovaný, docenený a obohatený.“

V stratke:

  • Európskeho Mariapoli s názvom „Smerovať do výšav sa zúčastní 2500 osôb.
    Účastníci pochádzajú z 35 krajín, od Portugalska po Rusko, od Islandu po Maltu.
  • Od 14. júla do11. augusta 2019. Štyri týždne plné rozličných udalostí, každý týždeň je určený pre účastníkov z určitých európskych jazykov.
  • Táto udalosť sa bude konať v talianskych Dolomitoch, na miestach, kde pred sedemdesiatimi rokmi prebiehalo prvé „Mariapoli“, kedy sa zakladateľka Hnutia fokoláre Chiara Lubichová spolu s niektorými prvými spoločníčkami a spoločníkmi uchýlili do tohto údolia, aby si oddýchli.
  • Mariapoli (t.j. Máriino mesto) je zhromaždením, kde sa obyvatelia tohto „dočasného mesta“ snažia budovať nový typ ľudskej spoločnosti, založený na vzťahoch bratstva a vzájomného rešpektu, tak ako je to v rodine.
  • Mariapoli je otvorené ľuďom každého vierovyznania a etnického pôvodu.