Krajiny a národy

10. mája v Loppiane očakáva pápeža Františka celý svet

Návšteva pápeža Františka  v Loppiane sa uskutoční už 10. mája a ďaleko presahuje hranice Valdarna  (Florencia). V Loppiane je na príchod Svätého Otca už všetko pripravené. Očakáva sa účasť viac ako 6000 osôb z celého Talianska a ďalšie tisíce z piatich kontinentov budú spojené  cez streaming.

Naživo je možné sledovať na TV Lux aj na TV NOE od 10 h do 12.00 h

„Chceme ukázať pápežovi toto malé mesto, ktoré sa zrodilo ako prvé z ďalších dvadsiatich štyroch, ktoré sú po celom svete a chce ponúknuť model  spolužitia, ktorý má základy v evanjeliových princípoch  solidarity a bratstva; isteže je jedinečný,  ale exportovateľný a šíriteľný – vysvetľuje Maria Voceová, prezidentka hnutia Fokoláre“ .

„V Loppiane sa Svätý Otec nestretne len s jeho 850 obyvateľmi, ale tiež s predstaviteľmi svetovej rodiny Hnutia Fokoláre – pokračuje Maria  Voceová“ .  “Položíme mu niekoľko otázok na témy, ktoré nám ležia na srdci: výzva k vernosti charizmatickej myšlienke Chiary Lubichovej v kontexte s meniacimi sa podmienkam dnešnej doby; formácia mladých ku kultúre bratstva;  príspevok modelu spolužitia z Loppiana k aktuálnemu hlásaniu kresťanského posolstva a prekonávaniu múrov, nacionalizmu a predsudkov“.

Hnutie Fokoláre je rôznorodé združenie,  ktoré kladie za základ svojho konania dialóg a štýl života, ktorý prispieva k budovaniu jednoty a mieru vo svete. Dnes má viac ako 2 milióny prívržencov, ktorí sú členmi rôznych kresťanských cirkví ale aj iného náboženského vierovyznania či inšpirovaní laici. V rôznych krajinách je činných asi tisíc sociálnych aktivít, asi 800 podnikov vo svete pracuje podľa princípov  Ekonomiky  spoločenstva.  Tento rok je desiatym rokom života Univerzitného Inštitútu Sofia, ktorý má sídlo práve v Loppiane.

Program návštevy:

Po príchode z Nomadelfie  sa Svätý Otec odoberie priamo do kostola Maria Theotokos, aby sa tu krátko pomodlil. Zotrvá aj pred obrazom Panny Márie, ktorý namaľoval umelec, hinduista, a ktorý je symbolom dialógu, čo je jedným z pilierov spolužitia v Loppiane.

Následne, na nádvorí, prednesie Maria Voceová  Pápežovi pozdrav v mene Hnutia Fokoláre. Niektorí obyvatelia Loppiana mu položia svoje otázky. Dialóg so Svätým Otcom bude  sprevádzaný  hudobnými vsuvkami, ktoré prednesú umelci pochádzajúci z rôznych krajín a rôzneho náboženského prostredia. Na záver asi tridsať  obyvateľov pozdraví  pápeža osobne. Potom Svätý Otec udelí požehnanie a z nádvoria sa odoberie na spiatočnú cestu.