Krajiny a národy

Pozývame vás na ukrajinsko-slovenské mariapoli vo Ľvove s mottom Mária a my

Pozývame vás na prázdninové mariapoli vo Ľvove usporiadané Hnutím fokoláre. Ponúkame duchovné zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy ako žiť kresťanstvo dnes v rodine, spoločnosti, v Cirkvi, v bolesti či radosti, i témy o Márii, ako vzore kresťana, ktoré budú sprevádzané oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi do okolia, pri ktorých máme šancu zakúsiť, že sme jedna rodina.

Запрошуємо вас на відпочинкове Маріаполі у Львові, організоване Рухом Фоколаре. Духовні  роздуми, досвіди та діалог на теми як жити християнство сьогодні – в родині, суспільстві, в Церкві, в болі чи радості, Марія – приклад християнина – все це буде чередуватися з програмою відпочинку та спільними походами стежками довкілля, під час яких матимемо шанс відчути, що ми є одна родина.

Informácie v slovenčine

Termín a miesto konania

 • Príchod a registrácia: streda 27. júna 2018 v čase 13.00 – 21.00 hod.  (večera v deň príchodu je v cene)
 • Začiatok programu: štvrtok 28. júna o 9.30 hod.
 • Záver: nedeľa 1. júla 2018 po obede

Miesto konania: Ľvovská duchovná akadémia Sv. Ducha, Khutorivka 35, Ľvov, 79000 Ukrajina, (Львівська Духовна Семінарія Святого Духа УГКЦ, вул. Хуторівка 35, Львів, 79000 Україна)

Učastnícky poplatok za celý pobyt

 • Dospelí a mládež od 12 rokov: 65,- Eur
 • Deti do 12 rokov:  30,- Eur
 • Deti do 6 rokov: 15,- Eur

Účastnícky poplatok za celý pobyt  zahŕňa ubytovanie (4 noci) a stravovanie (4 dni), sálu, techniku a organizačné výdavky.
V informačnom emaile, ktorý dostanete na zadanú e-mailovú adresu po registrácii, vám bude oznámený variabilný symbol pre platbu ako aj suma vypočítaná podľa počtu účastníkov a ich veku.
V prípade, že sa nezúčastníte na celom mariapoli a požadujete cenu upraviť podľa počtu dní, je možné cenu za pobyt upraviť podľa podrobného rozpisu cien.

Podrobný rozpis cien:

 • Raňajky: 1,60 Eur; Obed: 3,20 Eur; Večera: 1,60 Eur
 • Jedna noc: 6,40 Eur, režijný poplatok 14 Eur

Platba

Zaplatiť je možné prevodom na účet:

 • Názov účtu: Martin Uher
 • IBAN: SK1811000000002932190579 (Tatrabanka, a.s.)
 • Konštantný symbol: 0558
 • Variabilný symbol: bude vygenerovaný v rámci registrácie, oznámený v emaile. V správe uveďte svoje meno resp. meno za koho je platené.

50% sumy je nutné uhradiť do 15.06.2018, ostatok v hotovosti na mieste (v Euro).

Dary:

 • Budeme radi aj za akékoľvek finančné dary na podporu tohto podujatia, ktoré je možné zasielať na rovnaký účet s variabilným symbolom 333.
 • Ak niekto rád podporí túto akciu nejakým nefinančným darom, je vhodné to vopred prekonzultovať. Kontakty sú uvedené.

Registrácia

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom internetového formuláru na tejto stránke.

Registrácia je platná iba po uhradení zálohy vo výške 50% zo stanovenej ceny najneskôr do 15.6.2018.

Pokyny pre registráciu:

Vyplňte podľa otázok vo vlastnom jazyku. Preto, aby sme mohli čím lepšie splniť Vaše špeciálne požiadavky, prosíme Vás, aby ste ich dobre zaznačili do registračného formulára podľa uvedených pokynov.

Registrovať sa môžete ako:

 • Individuálna osoba – organizátor Vám podľa okolností pridelí na izbu spolubývajúcich
 • Skupina alebo rodina do jednej izby – vy určujete spolubývajúcich na izbe pre skupinu alebo rodinu. Budete ako kontaktná osoba a platca pre skupinu alebo rodinu–preto v prihlasovacom formulári použite voľbu „Pridať ďalšieho účastníka“ a voľbu „Spolubývajúci“ (počet osôb v skupine do jednej izby je podľa postelí na izbe: 2, 3, max. 4. osoby)
 • Hromadná registrácia skupiny, alebo rodiny – nepožadujete, aby skupina alebo rodina bývala spolu, ale vy budete pre rodinu alebo skupinu kontaktná osoba a platca – preto použite iba voľbu „Pridať ďalšieho účastníka“ – bez voľby „Spolubývajúci“.

Budeme sa snažiť zabezpečiť vami požadované základné diéty: bezlepková a bezlaktózová. Avšak vopred vás žiadame o pochopenie, ak sa nám to nepodarí v plnom rozsahu, na čo budete upozornení.

Do okienka „špeciálne požiadavky na stravu“ poznačte najmä, ak niektorý deň požadujete raňajky, obed alebo večeru inak ako bežný účastník:

 • Ak prídete iný deň ako 27. 6. máte ten deň rezervovanú len večeru. Ak chcete obed, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate skorší deň, ten deň máte zarezervované raňajky. Obed a večeru už nie. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate 1. 7. 2018 automaticky máte rezervované raňajky aj obed. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.

Upozornenie: Občan SR potrebuje na vycestovanie do Ukrajiny platný PAS!

Pre účastníkov zo Slovenska je možnosť použiť dopravu objednaným autobusom z Košíc do Ľvova tam aj späť.

Kontakt

V prípade otázok je k dispozícii mailový kontakt alebo v potrebných prípadoch tel. číslo:

 • 00421 915 461 714 (Dáša Fedorkova)
 • fedorkovadasa@gmail.com
Plagát na mariapoli vo Ľvove
Stiahnite si plagát

Інформація українською мовою

Термін зустрічі

Реєстрація: середа 27.06.2018 з 1300 – 2100 , вечеря  забезпечена
Завершення: неділя 01.07.2018, обідом.

Місце проведення: 

Львівська Духовна Семінарія Святого Духа УГКЦ

вул. Хуторівка, 35, Львів, Україна, 79000

Реєстрація

за електронною поштою http://focolare.sk/mariapoli/lviv/  

особа вважається зареєстрованою після сплати завдатку розмірі 50% від вартості, не пізніше 15.06.2018.

Загальна вартість перебування

дорослі та молодь від 12 років: 460 грн.

діти до 12 років: 240 грн.

діти  до 6 років: 114 грн
діти до 6 років (без ліжка): безкоштовно.

 • Внесок на весь період перебування включає проживання  (4 ночі) та харчування (3,5 дні), зал, техніку та організаційні видатки.  
 • У випадку, якщо ви не прийматимете участі на цілому Маріаполі та потребуватимете перерахунок ціни в залежності  від кількості днів та замовленого харчування  надається можливість  перерахування  ціни перебування обчисленого і скориговане відповідно до детального розкладу  цін.     
 • Детальне  розписання  цін: 

Сніданок  15гр; Обід 30гр;  Вечеря  20 гр

Одна нiч 50 гр

Інструкції  для реєстрації:

Заповніть згідно питань на вашій мові. Тому, щоб ми могли краще виконати Ваші спеціальні вимоги, просимо Вас, щоб Ви їх добре зазначили в реєстраційному формулярі згідно введених  інструкцій.  

 1. Реєструватися можеш як:
 • Індивідуальна особа  – організатор в залежності від обставин розмістить Вам сусіда у кімнаті 
 • Група або сім’я в одній кімнаті – Ти визначаєш співмешканців у кімнаті для групи або сім’ю. Ти будеш як контактна особа та платник для групи або сім’ї – тому в формулярі для запрошення використай вибір «Додати наступного учасника» та вибір «Співмешканці» (кількість осіб у групі в одній кімнаті є згідно ліжок в кімнаті: 2, 3, макс. 4 особи) 
 • Більша регістрація групи або сім’ї  – не потребуєш , щоб група або родина була разом, але Ти будеш для родини або групи контактною особою та платником – тому використай вибір «Додати наступного учасника» – без вибору «Співмешканці».
 1. Ми будемо старатися забезпечити дієти, Вами вказані: безглютеїнову та безлактозну. Однак, заздалегідь ми просимо вашого розуміння, якщо це нам не вдасться  в повній мірі, про що Ви будете повідомленні. 
 2. Якщо в якийсь  день  потребуєте сніданок, обід або вечерю інакше від звичайного учасника, то  позначте це у полі «спеціальні вимоги до харчування».  
 • Якщо прийдете в інший день ніж 27.6.2018, то будете мати зарезервовану лише вечерю, якщо хочете й обід, то введіть це в примітці. 
 • Якщо від’їжджаєте скоріше, то в той день матимете зарезервований сніданок. Обід та вечерю вже ні. Якщо потребуєте інакше, позначте про це у примітках. 
 • Якщо від’їжджаєте 01.07.2018, автоматично маєте зарезервований обід. Якщо потребуєте інакше, позначте про це у примітках 

Більше інформації 

Довідки:

 • тел.: 0660692569 Олександр або  0956092433
 • ел.адреса: olexandra67@gmail.com (Олександра Цап), Мукачево
Завантажити плакат

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR – ФОРМА ДРУКУВАННЯ