Myšlienka na mesiac

Máj 2018: Láska prináša bohaté ovocie

„Plodom lásky je: radosť, pokoj, veľkodušnosť, vľúdnosť, láskavosť, dôvera, miernosť a zdržanlivosť“

Plody lásky sú: radosť a láska, ktoré nám dávajú silu dostať sa z väzenia nášho sebectva – spod bremena rozdelenia, nespravodlivosti, zrady a násilia – a vedú nás k skutočnej slobode.

„Plodom lásky je: radosť, pokoj, veľkodušnosť, vľúdnosť, láskavosť, dôvera, miernosť a zdržanlivosť“

Chiara Lubichová napísala: „Musíme si viac a viac uvedomovať prítomnosť lásky v nás, pretože nosíme v sebe obrovský poklad, no my nie sme si toho vedomí . Aby sme mohli začuť Jeho hlas v našom srdci musíme povedať nie pokušeniam a úplne sa ich zriecť. Zároveň však musíme povedať áno úlohám, ktoré nám boli zverené. Áno láske ku všetkým našim susedom. Áno skúškam a ťažkostiam, s ktorými sa stretávame. Ak tak budeme robiť, Láska nás bude viesť a bude dávať nášmu životu chuť, energiu, príťažlivosť a žiarivosť, ktoré nemôžeme mať, pokiaľ Láska nie je autentická. “

V skutočnosti nás Láska vyzýva k tomu, aby sme sa premiestnili z centra našich záujmov, aby sme prijímali, načúvali a zdieľali hmotné a duchovné dobrá, aby sme odpúšťali a starali sa o ľudí v najrozmanitejších situáciách, v situáciách, v ktorých sa denne ocitáme.

Tento postoj nám umožňuje zažiť typické ovocie lásky, rast našej ľudskosti smerom k skutočnej slobode. Vytvára a dáva v nás vykvitnúť kapacite a zdrojom, ktoré, ak nie sme otvorení iným, budú pochované a neznáme. Všetka naša činnosť je preto príležitosťou, ktorú by sme nemali stratiť, aby sme hovorili nie otroctvu sebeckosti a áno slobode lásky.

„Plodom lásky je: radosť, pokoj, veľkodušnosť, vľúdnosť, láskavosť, dôvera, miernosť a zdržanlivosť“

Ktokoľvek prijíma pôsobenie lásky v srdci, prispieva k vytváraniu pozitívnych ľudských vzťahov prostredníctvom všetkých svojich rodinných a spoločenských aktivít.

Začnime s odhodlaním smerovať naše úsilie k slobode v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme. Tak budeme schopní osloviť a obnoviť aj životy mnohých ľudí okolo nás, projektujúc históriu do obzoru „radosti, mieru, veľkodušnosti a lásky …“.