Block Posts foto Krajiny a národy Mladí

Kongres mladých: Láska ako odpoveď na problémy dnešnej doby

Druhý marcový víkend sme my, chlapci a dievčatá Gen 2, zažili spoločný kongres v priestororoch bývaleho gymnázia v Šaštíne.

Prišlo nás vyše 160 zo všetkých kútov fialovej zóny (stredná a východná Európa) s jedným účelom – byť spolu 🙂 Aj napriek tomu, že Hnutie Fokoláre vzniklo niekoľko desiatok rokov dozadu, jeho spiritualita je vysoko aktuálna. Čo však znamená pre nás ako Gen 2? Láska ako odpoveď na problémy dnešnej doby, môže znieť ako science fiction, ale nie je. Počas kongresu sme osobitne vnímali spoluzodpovednosť za hnutie Fokoláre a za našu fialovú zónu, ktorá napriek svojej veľkosti a rozdielom medzi jednotlivými národmi, chce dať Európe a svetu odpoveď na problémy, ktorým čelia.
Hovoriť o svojich skúsenostiach, ale aj ťažkostiach, vypočuť si odporúčania ex-gen, veľa smiechu, hier, káv, výletov, to všetko sme zažili počas historicky prvého spoločného kongresu fialovej zóny, ktorý pokračuje aj po návrate domov.