Featured Video Play Icon
▶︎ Block Posts Krajiny a národy Mladí

Pápež František: Starí budú snívať a mladí prorokovať

V októbri sa uskutoční synoda o mladých na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Teraz v marci sa uskutočnilo predsynodné stretnutie mladých z celého sveta. V Ríme sa ich stretlo 300 a ďalších 15-tísíc cez sociálne siete.

Svätý Otec František nám mladým v úvode svojho príhovoru v štyroch bodoch vysvetlil zámery októbrovej synody: 1. hovoriť s mladými z tváre do tváre, 2. sprevádzať nás pri rozlišovaní povolania, 3. pomôcť Cirkvi znovuobjaviť mladý dynamizmus a 4. spolupracovať v prospech plodnosti Cirkvi a Evanjelia.

Pápež František povedal, že sme v dotazníku Sekretariátu synody, ktorý sa vypĺňal cez internet, často napísali, že potrebujeme, aby nám dospelí boli nablízku a pomohli nám robiť dôležité rozhodnutia, aby nás podnecovali aktivovať vlastné zdroje. Pokračoval:

„Aj v Cirkvi sa musíme naučiť novým spôsobom prítomnosti a blízkosti. Je to veľmi dôležité. Prichádza mi na um to, keď chce Mojžiš povedať Božiemu ľudu, čo je jadrom Božej lásky. Hovorí: „Pomyslite: ktorý ľud mal boha, ktorý by mu bol tak nablízku?“. Láska je blízkosť. A mladí dneška žiadajú od Cirkvi blízkosť. Vy kresťania, vy, ktorí veríte v blízkosť Krista, vy katolíci, buďte nablízku, nie vzdialení. A vy dobre viete, že je mnoho – premnoho spôsobov, ako sa vzdialiť. Vzdelávame všetkých v bielych rukavičkách, avšak udržiavame si odstup, aby sme si nepošpinili ruky. Mladí dneška od nás žiadajú blízkosť: voči katolíkom, voči kresťanom, k veriacim i k neveriacich. Ku všetkým.“

Tiež nás vyzýva byť odvážnymi a vytvárať nové cesty. Keď treba, tak aj riskovať a odolávať mentalite „vždy sa to takto robilo“. Nech nám je inšpiráciou kniha Skutkov apoštolov, ktorá je plná príkladov ľudskej kreativity. Ale nemáme zabúdať na korene:

„Vždy krok vpred, ale hľaď na korene! Necúvaj ku koreňom, aby sa v nich zakopal, ale vykroč vpred, avšak vždy s koreňmi. A koreňmi sú – toto mi odpustite, nosím to v srdci – starí ľudia. Sú nimi dobrí starí ľudia. Koreňmi sú starí rodičia.“