foto GenFest Krajiny a národy

Genfest očami mladých zo Slovenska

Fotky plné energie z Genfestu z perspektívy mladých  z prvej ruky. Filipíny sú krásna krajina s bohatou kultúrou. Pre mladých, ktorí tam sú, je Genfest veľká skúsenosť jednoty v rôznosti. Ďakujeme im, že s nami zdieľajú svoje zážitky a sprítomňujú nám túto jedinečnú atmosféru.