Tratia otázka pápežovi Františkovi v Loppiane
3 posty Krajiny a národy

Tretia otázka: Aké je naše poslanie v dobe novej evanjelizácie?

Aké je naše poslanie v dobe novej evanjelizácie? Ako môžeme odpovedať na výzvy našich čias, aby to bola pre všetkých príležitosť rásť? Pápežova odpoveď na tretiu otázku počas návštevy v Loppiane: 

Chcem pozdvihnúť svoj zrak k obzoru a chcem aj vás pozvať urobiť tak spolu so mnou, aby sme oddane s úplnou dôverou a dobre rozvinutou kreativitou hľadeli na budúcnosť, ktorá začína už dnes. Ste na začiatku. Malé semienko bolo zasiate do brázdy histórie e už aj bujne vyklíčilo, ale musí zapustiť silné korene a priniesť hojné ovocie v službe ohlasovania a vteľovania Ježišovho evanjelia, ktoré je dnešným povolaním Cirkvi. A toto vyžaduje pokoru, otvorenosť, synergiu a schopnosť riskovať. Naliehavé potreby, často dramatické, ktoré prichádzajú z každej strany, nás nemôžu nechávať pokojnými, ale vyžadujú, aby sme urobili z našej strany maximum a neustále dôverovali Božej milosti.

V zmene obdobia, ktoré žijeme – nie je to obdobie zmeny, ale zmena obdobia – je potrebné nie len sa starať o stretávanie s ľuďmi, kultúrami a národmi, aby sme zjednocovali civilizácie, ale aj o to, aby sme vyhrali všetci spoločne túto obrovskú výzvu postaviť zdieľanú kultúru stretnutia a globálnu civilizáciu spájania sa. Ako v dúhe, kde sa rozkladá biele svetlo Božej lásky do lúčov jednotlivých farieb. Aby sme to dokázali, sú potrební muži a ženy – mladí, rodiny, osoby každého povolania a profesie – ktorí sú schopní vyznačiť nové cesty, po ktorých máme spoločne kráčať. Evanjelium je stále nové. Stále. V tomto veľkonočnom období nám Cirkev často opakuje, že Ježišovo vzkriesenie nám prináša mladosť a vyzýva nás znovu prosiť o túto obnovenú mladosť. Aby sme vždy išli kreatívne dopredu. Výzvou je práve oddaná, verná kreativita: byť verní pôvodnému vnuknutiu a spoločne otvorení na vnuknutia Ducha Svätého a pustiť sa po nových cestách, ktoré nám radí. Pre mňa – a aj vám to radím – ten najväčší príklad si môžeme prečítať v Skutoch Apoštolov: pozrite, ako boli schopní zostať verní Ježišovmu učeniu a mali odvahu robiť toľko „bláznovstiev“, pretože  ich robili kade chodili. Prečo? Pretože vedeli zlúčiť vernosť s kreativitou. Čítajte túto knihu biblie a nie raz, ale dva, tri štyri, päť, šesť ráz, pretože práve tam nájdete návod na túto kreatívnu vernosť. Duch Svätý a nie naše zdania, pragmatické schopnosti, nie naše večne limitované pohľady na vec. Nie, poďme vpred v sile Ducha Svätého. Ale ako sa naučiť nasledovať Ducha Svätého? Tak, že budeme rozlišovať spoločne v komunite. To znamená stretnúť sa v spoločenstve vzmŕtvychvstalého Krista, nášho Pána a Majstra, aby sme počúvali, čo nám dnes Duch Svätý, ako kresťanskej komunite, hovorí (porov. Sk 2,7) a spoločne zistili, v tomto ovzduší, čo nás Boh nechá počuť v tejto historickej situácii, v ktorej sa nachádzame, aby sme žili Evanjelium. 

Je potrebné počúvať Boha až tak, že začujeme krik Ľudu a je potrebné načúvať Ľud, kým sa nadýchame Božej vôle, ku ktorej nás povoláva. Ježišovi učeníci musia kontemplovať Božie Slovo a Boží Ľud. Všetci sme povolaní stať sa majstrami v komunitnom rozlišovaní. Nie je to jednoduché, ale musíme to robiť, ak chceme mať túto kreatívnu vernosť, keď chceme byť citliví a poslušní Duchu Svätému. A tak spoločne spoznávať, krok za krokom Božiu cestu v službe Cirkvi a spoločnosti.

Ako by sa zachovala Mária?

Oficiálny názov Hnutia Fokoláre je Máriino dielo. Mária je Ježišova matka a v ňom aj matka všetkých nás: Matka jednoty. Pozýva nás poznávať Ježiša a žiť spoločne s Ježišom a žiť Ježiša prítomného v každom z nás a medzi nami. A nezabúdajte, že Mária bola laičkou, bola obyčajnou ženou. Prvá Ježišova učeníčka, jeho matka, bola laička. Nachádzame tu pre nás veľkú inšpiráciu. Je to dobré cvičenie, ktoré si môžeme urobiť a pozývam vás urobiť si ho: zobrať si najrozpornejšie evanjeliové epizódy z Ježišovho života a pozrieť sa – napr. ako v Káne – ako reaguje Mária. Mária si berie slovo a vstúpi do situácie. „Ale otče, nie všetky epizódy sú zachytené v evanjeliu…“ Hej, ale ty si prestavuj, predstav si, že Mária bola tam, že to videla…

Ako by sa zachovala Mária? Toto je skutočná škola pre nás, ako napredovať. Pretože ona je ženou vernosti, ženou kreativity, ženou odvahy, ženou úprimnosti, ženou trpezlivosti, ženou, ktorá nesie svoj osud. Vždy sa pozerajte týmto smerom, na túto laičku, na túto Ježišovu učeníčku, ako reagovala vo všetkých tých konfliktných situáciách v živote svojho syna. To vám veľmi pomôže. A nezabúdajte sa za mňa modliť, pretože to potrebujem. Ďakujem!