Spiritualita

Kristus je živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia

Chválime ťa, Otče, so všetkými tvojimi stvoreniami,
ktoré vyšli z tvojej mocnej ruky.
Sú tvoje a plné tvojej prítomnosti a nežnosti.
Buď pochválený!

Syn Boží, Ježiš,
skrze teba boli stvorené všetky veci.
Vzal si na seba podobu v materskom lone Márie,
stal si sa súčasťou tejto zeme
a díval si sa na tento svet ľudskými očami.
Dnes si živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia.
Buď pochválený!

Duch Svätý, svojím svetlom
usmerňuješ tento svet k láske Otca
a sprevádzaš vzdych stvorenia;
žiješ aj v našich srdciach
a podnecuješ nás k dobru.
Buď pochválený!

pápež František,  encyklika Laudato Si’