Featured Slider Slovo života

Október 2023: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ (Mt 22, 21) Ježiš vstupoval do Jeruzalema a ľudia ho vítali a oslavovali ako „Dávidovho syna“. Tento kráľovský titul dáva Matúšovo evanjelium Kristovi, ktorý prišiel ohlasovať blížiaci sa príchod Božieho kráľovstva. Na tomto pozadí prebiehal jedinečný dialóg medzi Ježišom a skupinou ľudí, ktorí mu prišli položiť […]

Featured Slider Slovo života

September 2023: Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

„Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.“ (Ž 145 [144], 2) Tento mesiac nám môže na našej ceste pomáhať modlitba zo Svätého písma z Dávidovho chválospevu. Je to verš zo Žalmu 145. Žalmy predstavujú zbierku veršov, v ktorých je zachytená individuálna a kolektívna náboženská skúsenosť izraelského ľudu na jeho historickej ceste a v rôznych životných situáciách jeho […]

Featured Slider Slovo života

August 2023: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28) Ježiš sa vybral do oblasti Týru a Sidonu, do cudzej zeme. Zdá sa, že si chcel spolu so svojimi konečne trochu odpočinúť, možno hľadal aj samotu, ticho, modlitbu a útočisko. Vtom začuli krik ženy, ktorej meno, podobne ako pri iných postavách v evanjeliách, sa […]

Featured Slider Slovo života

Júl 2023: A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

„A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42) Evanjelista Matúš je kresťan pochádzajúci zo skupiny zákonníkov. Mal kvalitné vzdelanie, takže dôkladne poznal prisľúbenia Boha Izraela a Ježišove slová a skutky pre neho predstavovali ich naplnenie. Preto vo svojom evanjeliu predkladá jeho […]

Featured Slider Slovo života

Jún 2023: Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.

„Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13, 11) Apoštol Pavol s láskou sledoval rozvoj kresťanského spoločenstva v Korinte, navštevoval ho a bol mu oporou v ťažkých časoch. V istom momente sa však týmto listom musel brániť proti obvineniam iných kazateľov, ktorí mali výhrady k Pavlovmu prístupu: za svoju misijnú činnosť neprijímal žiadnu […]

Mladí Slider Spiritualita

Už tento piatok 12. mája 2023 GEN VERDE v Bratislave!

Hudobná skupina GEN VERDE sa zrodila v centre Hnutia fokoláre a tvorí ju dvadsať umelkýň zo štrnástich krajín. Všetky členky skupiny sú Bohu zasvätené osoby a svojím umením sa snažia prinášať myšlienky jednoty a mieru do čoraz viac polarizovaného sveta. Vďaka bohatému kultúrnemu a národnostnému zloženiu predstavuje ich tvorba veľmi pestrý kolorit štýlov a rytmov […]

Featured Slider Slovo života

Máj 2023: Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“  (Rim 12, 10)  Slovo života na tento mesiac pochádza z veľmi obsažného listu apoštola Pavla Rimanom. Predstavuje v ňom kresťanský život ako realitu plnú lásky, bezodplatnej a bezhraničnej lásky, ktorú vlieva do našich sŕdc Boh a ktorú zas my poskytujeme iným. Aby bol jej význam ešte účinnejší, vkladá do […]

Featured Slider Slovo života

Apríl 2023: Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 2)             Prvé kresťanské komunity ešte len vznikali a už sa objavovali spory pre nesprávne výklady evanjeliového posolstva. Pavol sa vo väzení dozvedel o týchto problémoch v Kolosách, preto napísal miestnej komunite list. Slovo života tohto mesiaca môžeme lepšie pochopiť, ak ho budeme čítať […]

Featured Slider Slovo života

Marec 2023: Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.

„Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“ (Ef 5, 8-9)             Pavol píše komunite v Efeze. V tomto veľkom, impozantnom meste istý čas žil, krstil a evanjelizoval. Pravdepodobne bol vtedy vo väzení v Ríme, niekedy okolo roku 62. Nachádzal sa v ťažkej situácii, no napriek tomu sa v liste týmto kresťanom nezameriava najmä na riešenie […]

Featured Slider Slovo života

Február 2023: Ty si Boh, ktorý si ma videl.

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“ (Gn 16, 13) Slovom života na tento mesiac je verš z Knihy Genezis. Sú to slová Agar, Sárinej slúžky, ktorú Sára dala Abrahámovi za ženu, pretože sama nemohla mať deti a zabezpečiť potomstvo. Keď Agar zistila, že je tehotná, pozerala s opovrhnutím na svoju paniu. Nakoniec ju však Sárino tvrdé zaobchádzanie […]