Chiara Ku koreňom

Chiara v Šaštíne: Mária, zverujeme ti celé Slovensko

Tu pri krásnej Panne Márii Sedembolestnej, ochrankyni Slovenska, my všetci zástupcovia Máriinho diela obnovujeme svoje zasvätenie sa jej a zverujeme jej nepoškrnenému a bolestnému srdcu celé Slovensko, aby sa premnohých mohlo stať nástrojom Božieho kráľovstva. Zverujeme jej aj otcov, ktorí ju opatrujú s takou láskou. Nech nás všetkých žehná svojím materinským požehnanín. Chiara Lubichová

Ekonómia

Uganda: dotyky s ekonomikou spoločenstva

V krajine, kde je väčšina mladých, sa úspory menia na pôžičky, aby podporili vzniku malých podnikateľských spoločností, ktoré prispievajú k zmene. Povzbudenie pápeža Františka. Medzi 1200 podnikateľmi a študentami ekonómie, ktorých prijal pápež František 4. februára na 25. výročie spustenia projektu Ekonomiky spoločenstva (ES), bola aj Rita Najjingo, mladá ugandská podnikateľka. V jej krajine je 73 % […]