Myšlienka na mesiac

Jún 2018: Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj

Paradoxne by sme mohli nazvať šťastnými a plne realizovanými všetkých tých, ktorým sa v očiach sveta nedarí a prehrávajú, čiže chudobných v duchu, plačúcich, tichých, lačných a smädných po spravodlivosti, tých, čo majú čisté srdce a tých, čo šíria pokoj.

Láska im dáva nesmierne prísľuby – budú nasýtení a potešení, oni budú dedičmi zeme v jej plnosti a prosperite.

To je skutočná kultúrna revolúcia, veď obracia naruby náš často uzavretý a krátkozraký pohľad, v ktorom sú v boji o moc a úspech takéto typy ľudí okrajovou, bezvýznamnou záležitosťou.

Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj.

Pokoj je plodom lásky, a tak druhou tvárou univerzálneho bratstva. Ide o jednu z vlastností lásky k ľudstvu a k všetkému, čo existuje v duchu súladu a harmónie. Preto tí, ktorí sa usilujú o pokoj, sa určitým spôsobom podobajú.

Chiara Lubichová píše: „Šíriteľom pokoja môže byť ten, kto ho sám má vo svojom vnútri. Treba byť nositeľom pokoja v každom okamihu predovšetkým svojím správaním, vďaka tomu, že žijeme v súlade s láskou a svojím svedomím…“ Tí, čo šíria pokoj, sú si príbuzní v láske.

Žiť v pokoji neznamená iba neprítomnosť konfliktov, a nie je to ani pohodový život s istými kompromismi v hodnotovej oblasti len preto, aby sme boli vždy a za každých okolností prijateľní; práve naopak, je to životný štýl, pre ktorý sa rozhodneme a ku ktorému je potrebná odvaha ísť proti prúdu.

Byť „šíriteľmi pokoja“ znamená vytvárať najmä vo vlastnom živote a v živote druhých príležitosti na uzmierenie vo všetkých rovinách: predovšetkým s blížnymi v rodine, v práci, v škole, v združeniach, v spoločenských aj medzinárodných vzťahoch. Je to teda presvedčivá forma lásky k blížnemu, veľké dielo milosrdenstva, ktoré ozdravuje všetky vzťahy.

Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj.

Obzvlášť naliehavou požiadavkou súčasnosti je podpora dialógu a stretnutí osôb a skupín, ktoré sa navzájom líšia svojím historickým pozadím, kultúrnymi tradíciami i názormi; túto mnohorakosť a bohatstvo treba vítať a vedieť oceniť.

Takisto sa môžeme snažiť spoznávať zárodky pokoja a bratstva, vďaka ktorým sú už naše mestá otvorenejšie a ľudskejšie. Pestujme ich a podporujme, aby rástli; takto prispejeme k zahojeniu rán a konfliktov, ktoré naše mestá prežívajú.