Chiara Featured

Proces blahorečenia Chiary Lubichovej: diecézna etapa ukončená

10.novembra tohto roku sa vo Frascati (Taliansko) uzavrie diecézna etapa procesu blahorečenia zakladateľky Hnutia fokoláre. Proces bude pokračovať vo Vatikáne v Kongregácii pre kauzy svätých.

Uzatvorenie diecéznej etapy blahorečenia a kanonizácie Chiary Lubichovej sa uskutoční v katedrále sv. Petra vo Frascati v nedeľu 10. novembra o 16:30 počas posledného diecézneho skúmania, ktorému bude predsedať Mons. Raffaello Martinelli, biskup z Frascati.

Keď sa definitívne uzavrie táto etapa, všetky dokumenty budú zapečatené a poslané do Vatikánu po skoro piatich rokoch skúmania a prehlbovania sa o živote, cnostiach, povesti svätosti a znameniach Chiary Lubichovej.

Týmto krokom štúdium dokumentov bude pokračovať v Kongregácii pre kauzy svätých.

7.decembra 2013, päť rokov po smrti Chiary Lubichovej, bol oficiálnou žiadosťou Hnutia fokoláre podaný podnet pre začatie procesu biskupovi Frascati. 27. januára 2015 Mons. Martinelli odpovedal na túto žiadosť slávnostným otvorením procesu.

Pápež František bol pri tejto príležitosti prítomný správou, ktorou pripomenul žiarivý príklad života zakladateľky Hnutia fokoláre pre tých „ktorí si z neho uchovávajú vzácne duchovné dedičstvo.“ Taktiež povzbudzoval k „oboznamovaniu Božieho ľudu so životom a dielami tej, ktorá tým, že prijala Pánovo pozvanie, zapálila pre Cirkev nové svetlo na ceste k jednote.“