Featured Slider Slovo života

Jún 2022: Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.

Slovo života

„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“ (Ž 16, 2)

Slovo života na tento mesiac je prevzaté z Knihy žalmov, v ktorej sú zozbierané skvostné, Bohom inšpirované modlitby kráľa Dávida a ďalších modliacich sa osobností, ktorými učí, ako sa majú na neho obracať. V žalmoch sa môžeme všetci nájsť, dotýkajú sa najskrytejších strún duše, vyjadrujú tie najhlbšie a veľmi intenzívne ľudské city ako pochybnosti, hnev, úzkosť, zúfalstvo, nádej, chválu, poďakovanie aj radosť. Práve preto ich môžu vyslovovať ľudia všetkých čias, kultúr a v ktoromkoľvek životnom okamihu.

 

„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“

Šestnásty žalm bol obľúbeným žalmom mnohých duchovných autorov. Napríklad svätá Terézia Avilská poznamenala: „Kto má Boha, nič mu nechýba. Boh sám stačí!“ Páter Antonios Fikry Rofaeil, teológ Koptskej pravoslávnej cirkvi, hovorí: „Toto je žalm vzkriesenia, a tak sa ho Cirkev modlí v ranných hodinách […], lebo Kristus vstal z mŕtvych na úsvite. Tento žalm nám dáva nádej na naše večné dedičstvo, preto býva nazývaný „zlatý“, čo vyjadruje, že má cenu zlata, patrí medzi poklady Biblie.

Opakujme si ho a uvedomujme si pritom každé jedno slovo.

 

„Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“

Je to modlitba, ktorá nás celkom pohltí, pocítime, že aktívna a láskyplná Božia prítomnosť zahŕňa všetko v nás a všetko stvorené, vnímame, že v ňom je zhrnutá celá minulosť, naša prítomnosť aj budúcnosť. V ňom nachádzame silu s dôverou čeliť utrpeniam, ktoré nás na našej ceste stretávajú, a tiež pokoj na pozdvihnutie pohľadu ponad tiene života ďalej k nádeji.

Ako teda môžeme žiť podľa Slova života tento mesiac? Pozrime sa na skúsenosť C. D. „Pred nejakým časom som sa necítila dobre, a tak som absolvovala sériu lekárskych vyšetrení, čo bolo spojené s dlhým čakaním. Nakoniec som sa dozvedela svoju diagnózu, Parkinsonova choroba… Bol to šok! Mala som 58 rokov. Ako je to možné? Kládla som si otázku: ‚Prečo?‘ Vyučujem pohybové a športové cvičenia, fyzická aktivita je mi vlastná.

Mala som pocit, že strácam niečo nadmieru dôležité. Zamyslela som sa však opäť nad voľbou, ktorú som spravila v mladosti. ‚Ty, Ježiš Opustený, si moje jediné dobro!‘

Vďaka liekom sa môj stav značne zlepšil, ale neviem presne, čo ma čaká. Rozhodla som sa žiť prítomný okamih. Po oznámení diagnózy som spontánne napísala pieseň, zaspievala som Bohu svoje ÁNO a duša sa naplnila pokojom.“

Veta z tohto žalmu vyvolala mimoriadnu ozvenu aj v duši Chiary Lubichovej a takto ju zaznamenala: „Týchto pár jednoduchých slov nám pomôže dôverovať Pánovi, pomôžu nám cvičiť sa v spolužití s Láskou, a tak, čoraz viac spojení s Bohom a stále plnší Boha, budeme klásť ďalšie a ďalšie základy nášho pravého bytia, utvoreného na jeho obraz.[1]

Poďme teda zjednotení tento mesiac pozdvihnúť k Bohu toto „vyznanie lásky“ k nemu a vyžarovať mier a pokoj okolo nás.

 

 [1] Chiara Lubichová, Parola di Vita júl 2001, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017, s. 643).

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.