Myšlienka na mesiac

Január 2019: Hľadať spravodlivosť, jedine spravodlivosť

Jedným zo spôsobov, ako konkrétne realizovať lásku, spočíva v rozhodnom riadení sa spravodlivosťou. Každodenné skúsenosti nás konfrontujú s mnohými situáciami nespravodlivosti, dokonca aj vážnymi situáciami, ktoré poškodzujú najmä najslabších, tých, ktorí prežívajú na okraji našej spoločnosti. Koľkí ako Kain páchajú násilie na bratovi alebo sestre!

Odstránenie rozdielov a zneužívania je základnou požiadavkou spravodlivosti, začínajúc v našich srdciach a v prostredí, v ktorom žijeme. A napriek tomu sa spravodlivosť nevykonáva tým, že zničíme Kaina, ale namiesto toho sa máme starať o to, aby bol chránený, kým sa znovu nedostane na správnu cestu. Skutočná spravodlivosť sa snaží dať nový život. Týmto spôsobom sa nám otvára cesta na uskutočňovanie a šírenie milosrdenstva a odpustenia, ktoré sú základom sociálnej spravodlivosti.

Hľadať spravodlivosť, jedine spravodlivosť

Prijatím tohto návrhu sa môžeme snažiť rozoznávať spôsoby zmierenia, začínajúc od najbližších, aby sme neskôr slúžili všetkým, a tak uzdravili rany nespravodlivosti.

To je to, čo zažívali dlhé roky niektorí priatelia dialógu, ktorí sa venovali väzňom v meste Palermo v Taliansku. Táto iniciatíva sa zrodila vďaka Salvatoremu: „Všimol som si duchovné potreby týchto našich bratov. Mnohí z nich nemali rodinných príslušníkov, ktorí by im mohli pomôcť. Napadlo mi, že by sme ich mohli milovať konkrétne a povedal som o tom priateľom a kolegom…“ Christine dodáva: „Môcť pomôcť týmto bratom v núdzi nás napĺňa radosťou, pretože uskutočňuje konkrétnu lásku, ktorá cez nás prichádza…“ A Nunzia: „Zdalo sa, že je to súčasne príležitosť ako pomôcť bratom v núdzi, a tiež vytvárať univerzálne bratstvo.“

Jedná sa o realizáciu toho, čo Chiara Lubichová vyjadrila v roku 1998, v Augsburgu v Nemecku: „Ak sa pozrieme na našu históriu, nemôžeme necítiť bolesť pri konštatovaní, že udalosti boli často sledom nedorozumení, konfliktov, bojov. Chybou historických, kultúrnych, politických, geografických, spoločenských okolností … ale aj nedostatkom zjednocujúceho prvku: lásky.“