3 posty Chiara

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

Vyrastala som v období socializmu. V tomto období bol Boh „uzavretý“ v rodine a v kostole. Boh mi bol predstavený ako spravodlivý, trestajúci.

Hnutie Fokoláre som spoznala počas môjho štúdia v Bratislave. Spiritualita Hnutia mi priblížila Boha ako lásku. To bol pre mňa objav, ktorý priniesol do mojej duše veľa svetla. Postupne som spoznávala aj ostatné body spirituality. Všetky mi oživovali pravdy viery. Zažívala som radosť z jednoty a úžas nad réžiou v Ježišovej prítomnosti. Chiara mi odovzdala poznanie Boha tak, ako ho poznala ona. Jej diela ma uchvacovali. Raz som sa utiahla do kostola a tam som v tichu čítala  jedno z jej diel, lebo som ho chcela čítať v blízkosti Ježiša. Na moju prosbu som od Chiary dostala Slovo života: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu“.   Toto Slovo mi často svieti na cestu a pomáha mi, aby v mojom srdci prevládlo milosrdenstvo. Veľmi túžim vteľovať spiritualitu v bežnom živote… veď preto ju Boh zoslal na zem.

Ľudmila