Myšlienka na mesiac

Máj 2018: Láska prináša bohaté ovocie

„Plodom lásky je: radosť, pokoj, veľkodušnosť, vľúdnosť, láskavosť, dôvera, miernosť a zdržanlivosť“ Plody lásky sú: radosť a láska, ktoré nám dávajú silu dostať sa z väzenia nášho sebectva – spod bremena rozdelenia, nespravodlivosti, zrady a násilia – a vedú nás k skutočnej slobode. „Plodom lásky je: radosť, pokoj, veľkodušnosť, vľúdnosť, láskavosť, dôvera, miernosť a zdržanlivosť“ […]

Spiritualita

Kristus je živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia

Chválime ťa, Otče, so všetkými tvojimi stvoreniami, ktoré vyšli z tvojej mocnej ruky. Sú tvoje a plné tvojej prítomnosti a nežnosti.Buď pochválený! Syn Boží, Ježiš, skrze teba boli stvorené všetky veci. Vzal si na seba podobu v materskom lone Márie, stal si sa súčasťou tejto zeme a díval si sa na tento svet ľudskými očami. […]

Myšlienka na mesiac

Hľadanie východiska

Aj nám sa stáva, že stojíme pred dôležitými životnými rozhodnutiami, ktoré si vyžadujú plné sústredenie svedomia a celej našej ľudskej osobnosti. Niekedy sa nám otvárajú viaceré možnosti a nie sme si istí, ktorá z nich je najvhodnejšia; inokedy nám zas situácia pripadá bezvýchodisková. Cítime sa premožení, niekedy dokonca plní úzkosti a v nebezpečí pred našimi „nepriateľmi“. Radi by sme našli […]