Margaret Karramová
3 posty Slider Spiritualita

Margaret Karramová je novou prezidentkou Hnutia fokoláre

Novozvolenou prezidentkou Hnutia fokoláre je Margaret Karramová, narodená v Haife (Svätej zemi) v roku 1962.

Margaret Karramová
Margaret Karramová

Voľba, na ktorú je potrebná dvojtretinová väčšina sa konala v nedeľu 31. januára a bola potvrdená Dekastériom pre laikov, rodinu a život, ako to vyžadujú Základné stanovy Hnutia fokoláre.

Prezidentka musí byť podľa stanov stále žena a povedie hnutie v nasledujúcich šiestich rokoch.

Z dôvodu pandémie sa celé Generálne zhromaždenie i voľba konajú formou online. Začalo 24. januára a ukončí sa 7. februára 2021. Po smrti zakladateľky Chiary Lubichovej je to v poradí tretie Generálne zhromaždenie. Účastní sa na ňom 359 reprezentantov Hnutia fokoláre z celého sveta zastupujúcich rôzne kultúry, generácie, povolania, cirkevnú príslušnosť i náboženské presvedčenie.

Po zvolení prezidentky nasleduje 1. februára voľba spoluprezidenta, ktorým podľa stanov musí byť fokolarín kňaz, a potom voľba poradcov tvoriacich ústrednú riadiacu skupinu Hnutia fokoláre.

 

(zdroj) Lorenzo Russo – Ufficio Comunicazione dei Focolari