Slovo života

September 2019: Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého

Slovo života

Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého.“ (1 Sol 5, 11)

Apoštol Pavol píše kresťanskej komunite, ktorú založil v Solúne. Nemôže sa už k nim vrátiť, lebo pre vážne ťažkosti a prenasledovanie musel odtiaľ ujsť. Napriek tomu prostredníctvom svojich listov naďalej sprevádza ich život s láskou a chváli ich za stálosť a vytrvalosť vo viere. Vydávajú vzorové svedectvo!

Pavol pozná hlboké túžby tejto komunity, ich existenciálne otázky: Čo nás čaká po smrti? Ak sa Pán čoskoro vráti, ako sa máme čo najlepšie pripraviť na jeho konečný príchod?

Pavol neodpovedá pokynmi, ktoré by mali zachovávať, ale opätovne vyznáva svoju vieru: Ježiš dal svoj život z lásky k celému ľudstvu a vstal z mŕtvych, a tak všetkým ľuďom otvoril cestu k Životu.

Ako prípravu na jeho návrat Pavol radí žiť v každodennom živote podľa evanjelia, pokračovať v poctivej práci a budovať bratské spoločenstvo.

Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého.

Pavol sám na sebe zakúsil, že evanjelium umožňuje, aby vyklíčilo semienko dobra, ktoré Boh vložil do každého ľudského srdca.

Je to semienko nádeje, ktoré rastie každodenným osobným stretnutím s Božou láskou a rozkvitá do vzájomnej lásky. Je vzpruhou pri prekonávaní negatívnych semienok individualizmu a nezáujmu, ktoré vyvolávajú izoláciu a konflikty, pobáda niesť bremená iných a navzájom sa povzbudzovať.

Je to jednoduché slovo, ktorému môžeme všetci porozumieť a uskutočňovať ho, môže však radikálne zmeniť naše osobné aj spoločenské vzťahy.

Je cennou radou, ktorá pomáha objavovať základnú pravdu bratstva, ktoré je koreňom mnohých kultúr. Princíp bantovskej filozofie Ubuntu ho vyjadruje takto: „Ja som to, čo som, vďaka tomu, čo sme všetci.“

Toto bola vedúca idea politickej činnosti veľkého juhoafrického vodcu, metodistu Nelsona Mandelu, ktorý tvrdil: „Ubuntu neznamená nemyslieť na samého seba, ale skôr klásť si otázku: ,Chcem pomáhať komunite okolo mňa?‘“ Jeho dôsledná, odvážna činnosť viedla k historickej zmene v jeho krajine a pre civilizáciu k veľkému kroku vpred.

Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého.

Ako žiť podľa tohto Slova?

„Snažme sa, aby sme aj my rástli vo vzájomnej láske v našich rodinách, v našom pracovnom prostredí, v našich cirkevných komunitách a združeniach, vo farnostiach atď. Toto Slovo od nás vyžaduje prekypujúcu lásku, čiže lásku, ktorá dokáže prekonávať priemernosť a rôzne prekážky vytvárané rozličnými odtieňmi nášho egoizmu. Stačí si pripomenúť určité prejavy lásky (tolerantnosť, pochopenie, prívetivosť, trpezlivosť, ochota poslúžiť, milosrdenstvo voči skutočným či domnelým nedostatkom nášho blížneho, podeliť sa o materiálne veci atď.) a hneď objavíme množstvo príležitostí na jej aplikáciu.

Samozrejme, ak v našom spoločenstve bude atmosféra vzájomnej lásky, jej teplo sa bude nevyhnutne šíriť na všetkých. A aj tí, čo ešte nepoznajú kresťanský život, pocítia jeho príťažlivosť a veľmi ľahko, takmer nebadane, sa doň zapoja, až sa nakoniec budú cítiť súčasťou jedinej veľkej rodiny.“

„Navzájom sa potešujte a povzbudzujte jeden druhého.“

V tomto duchu sa pre chudobných v Palerme zrodila skupina ošetrovateľskej a zdravotníckej pomoci, ktorá zahŕňa niekoľko lekárskych špecializácií a psychológov. Toto sú slová samotných členov: „Sme skupina lekárov a zdravotníckeho personálu z rôznych kresťanských cirkví. Slová evanjelia nás vedú k tomu, aby sme v každom človeku videli brata alebo sestru, no najmä v tých, ktorí sú postihnutí chorobou a sami si nedokážu zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Medzi opatrovanými máme aj osoby s veľmi vážnymi ochoreniami alebo závislosťou od hier na internete. Ponúkame svoju odbornosť na miestach, kde pôsobíme, tak, že posilňujeme činnosť existujúcich lekárskych ambulancií v danej oblasti. Pre vzájomnú informovanosť a na oznamovanie potreby rôznych zákrokov sme vytvorili skupinu na četovanie v aplikácii Whatsapp, stránku na facebooku a prepojenú sieť emailových adries.

Skupina vznikla len nedávno, no už aktívne pôsobí, venuje sa najmä imigrantom, napríklad komunite adventistov z Ghany, ktorá žije v Palerme. Ide o početnú, veselú skupinu, zažívame pri nich radosť z bratskej pomoci medzi deťmi jediného Otca.“

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

Myšlienka na mesiac

 Povzbudzujte jeden druhého

Čo nás čaká po smrti? Ako sa primerane pripraviť?

V každodennom živote treba žiť v harmónii s láskou, čestne pracovať a budovať bratskú komunitu. Z lásky vyklíči v ľudskom srdci semeno dobra. Je to semeno nádeje, ktoré vnútri zosilnie a prepukne do vzájomnej lásky. Je podnetom vyhubiť nedobré semená individualizmu a ľahostajnosti, ktoré prinášajú izoláciu a konflikt. Je hnacou silou niesť si navzájom bremená a vzájomne sa povzbudzovať. Ide o jednoduchú IDEU, ktorej dokážeme všetci porozumieť a uviesť ju do praxe a ona môže vyvolať v našich osobných i spoločenských vzťahoch revolúciu.

Táto vzácna rada pomáha odhaliť základnú pravdu bratstva, ktoré je koreňom mnohých kultúr. Filozofia Bantú a afrického Ubuntu vyjadruje túto zásadu myšlienkou: „Som tým, čím som, vďaka tomu, čím sme všetci“.

Toto bola hlavná myšlienka politického konania veľkého vodcu Nelsona Madela v Južnej Afrike, ktorý tvrdil: „Ubuntu neznamená prestať premýšľať o sebe, ale skôr položiť si otázku ,Chcem pomôcť komunite okolo seba?‘“. Jeho koherentné a rozhodné konanie viedlo k historickému obratu v jeho krajine a bolo veľkým krokom civilizácie.

Chiara Lubichová tvrdila, že je potrebné žiť tak, aby vzájomná láska rástla v našich rodinách, v našom pracovnom prostredí, v našich združeniach… To od nás vyžaduje mať veľkodušnú lásku, čiže lásku, ktorá dokáže prekonať priemernosť a rôzne prekážky vytvorené naším subtílnym egoizmom. Stačí si len pripomenúť niektoré prejavy lásky (tolerantnosť, vzájomné pochopenie, prívetivosť, trpezlivosť, ochota poslúžiť, milosrdenstvo voči skutočným či domnelým nedostatkom nášho blížneho, podeliť sa o materiálne veci, atď.) a hneď objavíme množstvo príležitostí na jej aplikáciu. Samozrejme, ak v našom spoločenstve bude atmosféra vzájomnej lásky, jej teplo sa bude nevyhnutne šíriť na všetkých, ľudia pocítia jej príťažlivosť a veľmi ľahko, takmer nebadane sa zapoja, až sa nakoniec budú cítiť súčasťou tej istej jednej rodiny.

V Palerme v  tomto duchu vznikla na pomoc chudobným skupina ošetrovateľskej a zdravotníckej pomoci, ktorá zahŕňa niekoľko lekárskych špecializácií a psychológov. Toto sú slová niektorých jej členov: „Sme skupina lekárov a zdravotníckeho personálu s rôznym presvedčením. Snažíme sa v každom človeku vidieť brata alebo sestru, najmä ale v tých, ktorí sú postihnutí chorobou a sami si nedokážu zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Medzi opatrovanými máme aj osoby s veľmi vážnymi ochoreniami alebo závislosťou od hier na internete. Ponúkame svoju odbornosť na miestach kde pôsobíme a posilňujeme účinnosť existujúcich lekárskych ambulancií v danej oblasti. Pre vzájomnú informovanosť sme vytvorili skupinu na četovanie v aplikácii Whatsapp, stránku na facebooku a sieť emailových adries. Skupina vznikla len nedávno, no už aktívne pôsobí, venuje sa najmä imigrantom, napríklad komunite adventistov z Ghany, ktorá žije v Palerme.“

 

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.