Featured Video Play Icon
Block Posts Komunikácia

Pápež František: Choďte dopredu!

Dôvera, otvorenosť, vďačnosť – sú slová, ktorými prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voceová a spoluprezident Jesús Morán zhrnuli stretnutie s pápežom Františkom po súkromnej audiencii 2. septembra 2019. „Rozširujte Chiarine proroctvo“ – povzbudil ich Pontifex.

 

Maria Voceová: Práve sme vyšli z audiencie od pápeža. Bolo to prekrásne, mimoriadne a srdečné stretnutie. Darovali sme mu knihu Kolegamentá od Chiary; ocenil si ju a pozorne prezrel; a tiež ikonu „Madony Radosti všetkých utrápených“. Veľmi sa mu páčilo pomenovanie ikony i ikona sama. Povedal, že takúto nepozná a že vidiac utrápených ľudí utiekajúcich sa k Madone mu prichádza na myseľ posledná časť od Manzoniho, kde opisuje lazaret a všetkých malomocných modliacich sa, vzývajúcich Madonu.
Celé stretnutie prebehlo v duchu veľkej dôvery, otvorenosti. Opakoval: „Choďte dopredu, choďte dopredu“, zopakoval to mnohokrát. Vyjadril vďaku za dobro, ktoré konáme a bolo cítiť, že nás rád vidí.
A tiež: „Modlite sa za mňa“. Uistili sme ho našimi modlitbami.
Povedala som mu: „Aj dnes sa všetci modlia, celé hnutie vie, že sme dnes tu s vami; za toto stretnutie sa modlia nielen katolíci, ale všetci“. On roztvoril náručie na znak prijatia všetkých modliacich. Bolo to veľmi pekné. 

Jesús Morán: Áno, veľmi. Myslím, že sa stretnutie nieslo v duchu vzájomnej lásky, lebo opakoval: „Ďakujem vám za to, čo konáte, pokračujte“. My sme mu zase opakovali: „Zdieľame vaše konanie, stojíme za vašimi slovami“. Bezprostredne mi tam prišla na myseľ i Chiarina skúsenosť s Pavlom VI., ktorý jej povedal: „Tu je všetko možné“.
Skutočne, tam je všetko možné. Zaiste závisí od konkrétnych vecí, ale on povedal: „Choďte dopredu, šírte Chiarine proroctvo“. Potom sme hovorili o viacerých konkrétnych veciach.

Maria Voceová: Vyjadril aj svoje znepokojenie z pretrvávania nacionalizmov, rôznych úskalí mieru, konfliktov aj medzi našimi. Povedal: „Aj v lone Cirkvi niektorí uvažujú opačne. Je to možné, že sme sa nepoučili z histórie?! Plačem – hovorí –, keď počujem určité vyjadrenia proti mieru, proti vzájomnému porozumeniu“.
Potom vyslovil jednu vec, ktorá sa nám veľmi páčila: „Niekedy je lepšie vedieť požiadať o prepáčenie, než žiadať o dovolenie“, čiže môžeš sa pomýliť, preto sa ospravedlň. Občas je lepšie konať takto.

Jesús Morán: Tiež bol ustarostený, lebo isté protichodné pozície neustále prinášajú smrť. Hovorí: „Je to možné, že po prežití tých krvavých vojen sme sa nič nenaučili?!“ V kontexte Európy prejavil starosti. Hovorili sme mu o Európskom Mariapoli. V prvom rade o 100. výročí Chiary. Ocenil si to. Videl, že to nerobíme ako spomienku, ale z presvedčenia aktuálnosti Chiarinej charizmy.

Maria Voceová: Ďalšia vec, ktorá mu leží na srdci sú kňazi, vyslovene povedal: „Pomôžte nám v tejto oblasti“.