Block Posts Človek a prostredie

Ďakujeme, otec Cyril

V uplynulých dňoch od nás odišiel do slávy nebeského Otca náš dlhoročný brat, priateľ a  spovedník, otec Cyril. 

Pohrebné obrady a uloženie do hrobu bude v Cabaji na cintoríne v sobotu 18.1.2020 o 11:00 hod. Potom bude zádušná sv. omša vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Čápore o 12:00 hod.

Po ukončení základnej školy v Cabaj – Čápore sa vyučil v Nitre na SOU stavebnom odbore murár – obkladač. Keď začiatkom roku 1982 prišiel do Cabaj – Čápora za správcu farnosti kňaz – fokolarín Jozef Daško, Cyril začal spoznávať spiritualitu Hnutia fokoláre a žiť v spoločenstve mladých vo farnosti i mimo nej. Spieval vo farskom spevokole, rád chodil do prírody a športoval. Keď pocítil povolanie ku kňazstvu, štúdiom popri zamestnaní si urobil maturitu, ktorá bola podmienkou prijatia na štúdium teológie. Odslúžil dva roky povinnej vojenskej služby vo Vyškove na Morave. V rokoch 1988 – 1993 absolvoval štúdium katolíckej teológie na RK CMBF UK v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený pre Nitriansku diecézu dňa 19.6.1993 v Terchovej. Ani počas kňazského pôsobenia sa nestránil fyzickej práce, tá bola pre neho skôr relaxom. Svoje pracovné zručnosti viac krát využil aj pri prácach na kostoloch a farských budovách.

Veľmi sa tešil, keď vo farnosti našiel živé mládežnícke spoločenstvo a záujem farníkov o duchovný život. Chodil duchovne slúžiť aj do resocializačných zariadení pre mládež i dospelých, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. V rámci Hnutia fokoláre na Slovensku pracoval v sekretariáte pre Farské hnutie, verne sprevádzal skupinky farníkov na formačné kurzy do Talianska a rád poslúžil aj na rôznych mládežníckych podujatiach.

Súrodenci kňazi zľava Cyril, Kamil, Stanislav
Súrodenci kňazi zľava Cyril, Kamil, Stanislav

Pôsobiská:

  • 1993 – 1995 kaplán: Krásno nad Kysucou
  • 1995 – 2001 administrátor: Štiavnik
  • 2001 – 2003 administrátor: Malá Hradná
  • 2003 – 2004 formácia v centre spirituality jednoty, Loppiano (Taliansko)
  • 2004 – 2005 kaplán: Trenčín – Juh
  • 2005 – 2010 administrátor: Nitrianske Rudno
  • 2010 – 2012 farár: Nitrianske Rudno
  • 2012 – 2017 farár: Palárikovo
  • 2017 – 2019 farár: Michal nad Žitavou

19.3.2019 bol na vyšetrení u lekára, pretože už dlhší čas cítil veľkú únavu. Zistili mu akútnu leukémiu a hneď bol hospitalizovaný. Liečil sa v Bratislave v NOU na Klenovej. 18.11.2019 podstúpil transplantáciu kostnej drene („štep“). 5.12. bol prepustený z nemocnice a po kontrole 11.12. znova hospitalizovaný. Svoje zdravotné ťažkosti ochotne obetoval za potreby Diela Máriinho a Cirkvi. S pokojom a ochotou plnil pokyny zdravotného personálu a za všetko stále ďakoval. Často pri návštevách vyjadroval túžbu mať Ježiša medzi nami. Každodenné návštevy hlavne v posledných týždňoch mu boli veľkou oporou. Často ho navštevovali známi zo spoločenstva fokoláre. Reakcia tela na štep bola veľmi silná, začali sa objavovať viaceré zdravotné komplikácie. 1.1.2020 Cyril dostal zápal pľúc. V piatok 10.1. pri ňom na izbe slúžili sv. omšu jeho súrodenci kňazi Kamil a Stano za prítomnosti sestry Evy. Brat Stano 12.1. pri ňom odslúžil sv. omšu a Cyril prijal Krv Kristovu a sviatosť pomazania chorých. 13.1. dopoludnia sa jeho stav vážne zhoršil a o 13:00 hod. v NOU na Kramároch Cyril zomrel. Tesne potom sa pri ňom asi hodinu modlili známi zo spoločenstva a farnosti.

Pri rôznych príležitostiach si Cyril počas života rád pospevoval žalm: „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“. Verím, že tieto slová sa už v jeho živote naplnili.