Featured Slider Slovo života

December 2023: Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 16-18)             Pavol písal list Solúnčanom v čase, keď ešte žili mnohí Ježišovi súčasníci, a tí ho videli, počúvali, stali sa svedkami tragédie jeho smrti, zažili úžas z jeho zmŕtvychvstania a neskôr nanebovstúpenia. Uvedomovali si stopu, […]

Featured Slider Slovo života

November 2023: Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

„Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Sol 5, 5)       Svetlo bolo vždy symbolom života. Každý deň očakávame úsvit ako posla nového začiatku.Téma svetla tvorí súčasť dejín mnohých národov aj antických náboženstiev.      Židovská tradícia slávi Chanuku (Hanukkah), sviatok svetiel, ktorý je pripomienkou opätovného posvätenia Jeruzalemského chrámu a oslobodenia sa od […]

3 posty Featured Slider Spiritualita

Margaret Karramová: hľadanie cesty k dodržiavaniu ľudských práv prostredníctvom dialógu a zmierenia

Vyhlásenie prezidentky Hnutia fokoláre po vypuknutí násilia vo Svätej zemi 7. októbra 2023: „Nevyhnutné nástroje na budovanie mieru sú spravodlivosť, dialóg a zmierenie“. Neexistujú slová na vyjadrenie nesmiernej bolesti, ktorú cítim v srdci pre ľud Izraela a Palestíny, za všetkých mŕtvych, zranených, zajatcov, nezvestných a ich rodiny, ktoré zapríčinilo posledné vážne vypuknutie násilia v mojej krajine. S […]

Featured Slider Slovo života

Október 2023: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ (Mt 22, 21) Ježiš vstupoval do Jeruzalema a ľudia ho vítali a oslavovali ako „Dávidovho syna“. Tento kráľovský titul dáva Matúšovo evanjelium Kristovi, ktorý prišiel ohlasovať blížiaci sa príchod Božieho kráľovstva. Na tomto pozadí prebiehal jedinečný dialóg medzi Ježišom a skupinou ľudí, ktorí mu prišli položiť […]

Featured Slider Slovo života

September 2023: Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

„Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.“ (Ž 145 [144], 2) Tento mesiac nám môže na našej ceste pomáhať modlitba zo Svätého písma z Dávidovho chválospevu. Je to verš zo Žalmu 145. Žalmy predstavujú zbierku veršov, v ktorých je zachytená individuálna a kolektívna náboženská skúsenosť izraelského ľudu na jeho historickej ceste a v rôznych životných situáciách jeho […]

Featured Slider Slovo života

August 2023: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28) Ježiš sa vybral do oblasti Týru a Sidonu, do cudzej zeme. Zdá sa, že si chcel spolu so svojimi konečne trochu odpočinúť, možno hľadal aj samotu, ticho, modlitbu a útočisko. Vtom začuli krik ženy, ktorej meno, podobne ako pri iných postavách v evanjeliách, sa […]

Featured Slider Slovo života

Júl 2023: A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

„A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42) Evanjelista Matúš je kresťan pochádzajúci zo skupiny zákonníkov. Mal kvalitné vzdelanie, takže dôkladne poznal prisľúbenia Boha Izraela a Ježišove slová a skutky pre neho predstavovali ich naplnenie. Preto vo svojom evanjeliu predkladá jeho […]

Mariapoli Slider

Mariapoli 2023 „Kráčajme spolu“

Milí priatelia, prihlasovanie na tohtoročné Mariapoli v Ľubovnianskych kúpeľoch a v Badíne je možné do 15. júna. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme vás aby ste s vyplnením prihlášky neotáľali. ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku v počítači, môžete tak urobiť aj na týchto kontaktoch: KONTAKTNÉ ADRESY pre prihlásenie a info Ľubovňa: Zora Kuchárska, e-mail: zora.kucharska@focolare.org Jozef Polák, […]

Featured Slider Slovo života

Jún 2023: Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.

„Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“ (2 Kor 13, 11) Apoštol Pavol s láskou sledoval rozvoj kresťanského spoločenstva v Korinte, navštevoval ho a bol mu oporou v ťažkých časoch. V istom momente sa však týmto listom musel brániť proti obvineniam iných kazateľov, ktorí mali výhrady k Pavlovmu prístupu: za svoju misijnú činnosť neprijímal žiadnu […]

Mladí Slider Spiritualita

Už tento piatok 12. mája 2023 GEN VERDE v Bratislave!

Hudobná skupina GEN VERDE sa zrodila v centre Hnutia fokoláre a tvorí ju dvadsať umelkýň zo štrnástich krajín. Všetky členky skupiny sú Bohu zasvätené osoby a svojím umením sa snažia prinášať myšlienky jednoty a mieru do čoraz viac polarizovaného sveta. Vďaka bohatému kultúrnemu a národnostnému zloženiu predstavuje ich tvorba veľmi pestrý kolorit štýlov a rytmov […]