Mladí Slider Spiritualita

Už tento piatok 12. mája 2023 GEN VERDE v Bratislave!

Hudobná skupina GEN VERDE sa zrodila v centre Hnutia fokoláre a tvorí ju dvadsať umelkýň zo štrnástich krajín. Všetky členky skupiny sú Bohu zasvätené osoby a svojím umením sa snažia prinášať myšlienky jednoty a mieru do čoraz viac polarizovaného sveta.

Vďaka bohatému kultúrnemu a národnostnému zloženiu predstavuje ich tvorba veľmi pestrý kolorit štýlov a rytmov zo všetkých kútov sveta. Veria, že hudbou dokážu preklenúť problémy rôznorodosti a múry rozdelenia, ktoré vedú ku zbytočným konfliktom a vojnám. Myšlienky jednoty a univerzálneho bratstva prinášajú prostredníctvom svojej tvorby do celého sveta a už v máji ich budete mať šancu zažiť i v Bratislave. V piatok 12. mája o 19.00 vystúpia so svojou šou v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Okrem samotného koncertu bude skupina GEN VERDE organizovať aj workshop pre mladých od 14 do 27 rokov na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Karlovej vsi. Pomocou hudobných, tanečných a divadelných workshopov budú mať mladí ľudia príležitosť objaviť svoje dary a talenty a ponúknuť ich spoločnosti ako prostriedok budovania mieru. Vďaka medzinárodnej účasti mladých zo Slovenska, z Ukrajiny a Českej republiky zažijú účastníci workshopu jedinečnú skúsenosť s prekonávaním kultúrnych rozdielov a objavením krásy jednoty v rozmanitosti. Projekt skupiny GEN VERDE by mal zároveň mladým ľuďom dodať sebadôveru a pocit, že môžu niečo zmeniť a že ich veľmi špecifický príspevok je v tomto svete potrebný.

Viac informácií o workshope s možnosťou prihlásenia nájdete na tomto mieste.

Vstupenky si môžete zakúpiť online.

Koncert GEN VERDE v Bratislave
Koncert GEN VERDE v Bratislave

Zdroj: Portál nm.sk