Featured Slider Slovo života

Máj 2023: Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

Slovo života

„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“  (Rim 12, 10)

 Slovo života na tento mesiac pochádza z veľmi obsažného listu apoštola Pavla Rimanom. Predstavuje v ňom kresťanský život ako realitu plnú lásky, bezodplatnej a bezhraničnej lásky, ktorú vlieva do našich sŕdc Boh a ktorú zas my poskytujeme iným. Aby bol jej význam ešte účinnejší, vkladá do jediného slova „filostorgos“ dva koncepty a tak vystihuje dve osobitné charakteristiky lásky, typické pre kresťanské spoločenstvo: lásku medzi priateľmi a lásku v rodine.

 „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“

 Zamerajme sa (teraz) najmä na aspekt bratstva a vzájomnosti. Ako píše Pavol, členovia kresťanského spoločenstva sa navzájom milujú, pretože sú si navzájom údmi (12, 5), sú bratmi, ktorých jediným dlhom je láska (13, 8), radujú sa s radujúcimi a plačú s plačúcimi (12, 15), nesúdia a nie sú príčinou pohoršenia (14, 13).

Naša existencia je úzko spätá s existenciou druhých a spoločenstvo je živým svedectvom zákona lásky, ktorý priniesol na zem Ježiš. Je to náročná láska, ide tak ďaleko, že jeden za druhého položí život. Je to konkrétna láska, jej paleta oplýva množstvom prejavov, chce dobro a šťastie druhého. Vedie k plnej realizácii bratov a sestier, ktorí sa navzájom predbiehajú vo vyzdvihovaní vlastností ostatných. Je to láska, ktorá hľadí na potreby každého, robí všetko pre to, aby nikto nezostával pozadu, vedie nás k zodpovednosti a aktivite v spoločenskom živote, kultúre i k politickej angažovanosti.

 „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“

 „Pri pohľade na spoločenstvá v prvom storočí vidíme, že kresťanská láska, ktorá sa vzťahovala na všetkých bez rozdielu, mala svoje meno, volala sa filadelfia, čo znamená bratská láska. Vo vtedajšej svetskej literatúre sa tento výraz používal na označenie lásky medzi pokrvnými bratmi. Nikdy sa nepoužíval na celkové označenie členov danej spoločnosti. Výnimku predstavuje až Nový zákon.“[1] Mnohí mladí ľudia cítia potrebu mať „hlbší, úprimnejší, skutočný vzťah. A vzájomná láska prvých kresťanov mala všetky vlastnosti bratskej lásky, napríklad silu a citovú náklonnosť“.[2]

 „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“

Črta, ktorou sa odlišujú členovia spoločenstiev, ktorí žijú vo vzájomnej láske, spočíva v tom, že sa neuzatvárajú do seba, ale sú pripravení reagovať na reálne podnety vznikajúce v prostredí, kde pôsobia.

Janko, pochádzajúci zo Srbska, maďarskej národnosti, otec troch detí, si konečne môže dovoliť kúpiť dom, no v dôsledku nehody nemá finančné ani fyzické prostriedky na to, aby ho sám zrekonštruoval. Komunita fokoláre preto rozbehla projekt #daretocare[3], ktorý navrhla Mládež za jednotný svet (Giovani per un Mondo Unito).

S nadšením rozpráva o pretekoch v solidarite, ktoré sa rozbehli na jeho konkrétnu podporu: „Prišlo mi pomôcť toľko ľudí, že za tri dni sme dokázali dať do poriadku strechu a so sadrokartónom vyriešiť aj staré stropy.“ Na rekonštrukčné práce finančne prispelo aj niekoľko osôb z Českej republiky. Takéto gesto zviditeľnilo širšie spoločenstvo, ktoré neobmedzujú ani vzdialenosti.[4]

 

Spracovala Patrizia Mazzolová a tím Slova života.

 

[1] Chiara Lubichová, Colloqui con i gen, Città Nuova, Rím 1999, s. 58.
[2] Tamtiež.
[3] Osare prendersi cura. Mať odvahu postarať sa.

[4] Upravený úryvok je z článku Serbia: costruire una casa, per essere casa, www.unitedworldproject.org

 

SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

 

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.