Featured Video Play Icon
Krajiny a národy Slider

Memoriál Mariána Jurčišina 2019 – Andrej Figura

Memoriál Mariána Jurčišina sa v Bratislave stal už tradíciou, koná sa zvyčajne koncom júna, keď si 22. júna pripomíname deň Mariánovho odchodu do neba. Tohtoročný memoriál bol venovaný Andrejovi Figurovi, keďže tohto roku sme si pripomenuli 20. výročie jeho odchodu.

Chcem si kúpiť knihu

Andrej Figura prežil svoj život v špecifickom a historicky veľmi bohatom období.

Objavom charizmy Hnutia fokoláre dosiahol nové obzory naplnenia vlastného bytia. Takto sa ešte viac umocnila jeho vlastnosť vedieť byť na svojom mieste v službe druhým. Bol volontárom – Božím dobrovoľníkom, ktorý žije svoje povolanie „vo svete“, snaží sa budovať lepší, zjednotený svet na tom malom kúsku zeme, kde je. Nezáleží na tom, či je to práca, rodina, farnosť. Andrejov život je toho príkladom. A nielen to. Mal jasné presvedčenie o povolaní, ktoré sám uskutočňoval. Hovoril: „Netráp sa, netreba sa báť, že sme nedokonalí. Ty len povieš Bohu áno a on ti dá milosti.“ A to sme mohli pozorovať na celom jeho živote – on povedal áno a milosť prišla…˝. Andrej odišiel na večnosť 15. februára 1999.

A ani nepriaznivé počasie nezabránilo „skalným“ zísť sa opäť vo farských priestoroch v Záhorskej Bystrici. Svätá omša, spomienka na Andreja, pohostenie na farskej záhrade i futbalový zápas, všetko boli milé príležitosti spolu neformálne pobudnúť.