3 posty foto Mariapoli Slider

Jarné Mariapoli: Rodina – vzor jednoty

Tohtoročné II. Jarné Mariapoli s názvom „Rodina – vzor jednoty“ nadviazalo na myšlienku z predchádzajúceho roka „byť stále rodinou“. Viac ako 180 účastníkov mohlo vytvoriť a zažiť atmosféru rodiny, v ktorej sa každý cítil prijatý a milovaný, od tých najmenších až po najzrelších jednotlivcov tohto spoločenstva.

Téma Duch Svätý, duša Cirkvi a sveta v živote rodín, pripomenula a dala do popredia dôležitosť prítomnosti tretej Božskej osoby – Ducha Svätého. Vďaka Nemu sa život v rodine môže stať „ Božím životom“, ako to aj na stretnutí svojimi konkrétnymi skúsenosťami dosvedčili manželia z rôznych realít rodinného života: problémy s bývaním, choré dieťa, odlišnosti toho druhého, naše slabosti, či spoločné vychádzanie k potrebám v spoločnosti. Manželom, ale aj jednotlivcom boli ponúknuté workshopy na témy manželskej komunikácie či výchovy detí a vplyvu nových technológií s odborníkmi v daných oblastiach,
preniknuté charizmou jednoty.

„…sme radi, že sme mohli načerpať , ale aj podarovať kúsok z nášho života. Odchádzame povzbudení a posilnení do ďalších dní a o niečo aj múdrejší v našej komunikácií, či vo výchove detí. Tešíme sa na najbližšie stretnutie.“ vyjadril mladý pár s troma deťmi. Svoj špeciálny a tiež dôležitý program mali aj deti a mladí, ktorí tvorili jednu tretinu účastníkov a spolu s dospelými vytvárali jedno spoločenstvo, v ktorom Duch Svätý mal svoje miesto.

Celý fotoalbum nájdete TU

Foto: Juraj Gereg