3 posty Slider Spiritualita

„Minúta za pokoj“ – 8. júna 2021 o 13.00 hod.

 

Najdrahší,

na podnet pápeža Františka sa 8. júna 2014 vo Vatikánskych záhradách uskutočnilo modlitbové stretnutie „Modlitba za pokoj“, za účasti izraelského prezidenta Šimona Peresa, palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a konštantinopolského arcibiskupa a ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Počas tohto stretnutia predniesla Margaret Karramová „Modlitbu za pokoj“ svätého Františka z Assisi.
Tak ako po všetky roky, aj tento rok nás Medzinárodné fórum Katolíckej akcie pozýva v tento deň k „Minúte za pokoj“, teda aby sme sa v utorok, 8. júna o trinástej hodine stredoeurópskeho času, na chvíľu zastavili, sklonili hlavu a pomodlili sa, každý podľa svojej tradície, za pokoj vo Svätej zemi, v Mjanmarsku a na celom svete.

V Centre Diela sme sa rozhodli prerušiť naše týždenné stretnutie, aby sme sa k tejto iniciatíve pripojili. Všetkých členov hnutia pozývame, aby sa s nami v tejto konkrétnej chvíli duchovne zjednotili.

 

Kumiko a Joachim

http://www.catholicactionforum.org/un-minuto-por-la-paz-2021/#loaded