Featured Slider Slovo života

August 2023: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.

Slovo života

Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28)

Ježiš sa vybral do oblasti Týru a Sidonu, do cudzej zeme. Zdá sa, že si chcel spolu so svojimi konečne trochu odpočinúť, možno hľadal aj samotu, ticho, modlitbu a útočisko. Vtom začuli krik ženy, ktorej meno, podobne ako pri iných postavách v evanjeliách, sa nespomína. Jej prítomnosť učeníkov ruší a obťažuje, chcú sa jej zbaviť, a tak „prosia“ Ježiša, aby ju vypočul: „Ide za nami a kričí.“ Ženu vôbec nezastaví to, že nie je z Izraela, ani to, že je žena, ani to, že ju Majster ignoruje. Ide o zúfalú matku dcéry, ktorú „hrozne trápi zlý duch“. Svojou húževnatou snahou o osobné stretnutie s Ježišom sa k nemu dostala, „poklonila sa mu“ a nástojčivo prosí o pomoc. Ježiš jej adresoval neuveriteľne tvrdé slová: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

Žena prijíma odmietnutie; chápe, že jej svet nie je súčasťou Ježišovho primárneho poslania; prijíma, že jeho Boh nie je nejaký stroj, čo generuje a rozdáva milosti, ale Otec, ktorý vyžaduje vzťah v pravde, čo predpokladá aj uznanie vlastnej osobnej nízkej úrovne. Táto žena, vedomá si tohto všetkého, pozrie Ježišovi do očí: „Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Dostala Ježiša, takpovediac, do kúta a on zostal dojatý pokorou toho, kto sa uspokojí s omrvinkami. Dokonca sa zdá, že svojím volaním vyjadruje vieru, oslovuje ho: „Pane, syn Dávidov!“

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

Pri opise jej veľkej viery používajú evanjeliá viacero slovies: žena vyšla a prišla k Ježišovi; kričí, plače, prosí o zmilovanie; uznáva ho za Pána a poklonila sa pred ním, zachovala si svoju vytrvalosť a istotu, že pre Pána je nemožné možné a na Ježišovu tvrdosť zareagovala nevyvrátiteľnou logikou. Jej silnými stránkami sú materinská láska a dôvera. „A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.“

Toto slovo poskytuje obraz živej a účinkujúcej viery v človeku. Zároveň ukazuje útrapy cesty, po ktorej napreduje prvé kresťanské spoločenstvo, na ktoré sa Matúš obracia v čase, keď sa otvára nežidovskému svetu, ktorý je v štádiu hľadania a má veľkú vieru.

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

Podobne ako v prípade Sýrofeničanky „aj naša viera sa môže v dôsledku náhlych ťažkostí dostať do krízy, môže ísť o neočakávanú udalosť, ktorá prekazí naše plány, vážnu chorobu či pokračovanie veľmi bolestivej situácie“[1], a my by sme mohli dodať chýbajúci mier vo svete, štrukturálne nespravodlivosti v spoločnosti, vážne chorú planétu či rodinné a sociálne konflikty… Jednou z našich slabostí môže byť nedostatok vytrvalosti a plnej dôvery. „Boh necháva našu vieru prechádzať ťažkými, ba niekedy až absurdnými situáciami. Chce ju očisťovať, chce zistiť, či sa naozaj vieme odovzdať do jeho rúk a veriť, že jeho láska je oveľa väčšia ako naše plány, túžby a očakávania.[2]

Niečo podobné sa prihodilo aj Salibovi. Aj jemu sa zdalo, že je nútený opustiť sýrske mesto Homs, kde žil so svojimi starými rodičmi. Jeho otec bol sklenár, no vojna zničila jeho obchod podobne ako celé mesto. Tak ako mnoho iných mladých ľudí aj Saliba rozmýšľal, či by nemal začať hľadať nové príležitosti niekde inde, no nevzdával sa. Mal 22 rokov a nepoddajnosť človeka, ktorý chce pomôcť svojím dielom doráňanému národu. Využil príležitosť, ktorú ponúkal projekt RestarT[3], a otvoril si vlastný minimarket, kde poskytuje spoluobčanom syr, jogurt a maslo, ktoré ručne vyrába jeho mama, okrem toho aj nejaké strukoviny, olej a koreniny či kávu. Už teraz počíta s doplnením o chladničku a elektrický generátor. V dňoch, keď je minimarket zatvorený, bude spolu so svojím postarším otcom distribuovať potravinové košíky pre rodiny bez finančných prostriedkov[4].

 

Spracovala Victoria Gómezová a tím Slova života

 

[1] Porov. Chiara Lubichová, Parola di Vita giugno 1994, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 550. 
[2] Tamtiež. 
[3] https://www.amu-it.eu/progetti-int/restart-ripartire-per-restare/ 
[4] Úryvok z: https://www.unitedworldproject.org/workshop/siria-il-minimarket-di-saliba-alzera-presto-la-serranda/.

 

SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

 

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.