Maria – Boží průzračnost

Book Cover: Maria – Boží průzračnost

Vydavateľstvo Nové mesto vydáva v češtine knihu Chiary Lubichovej Maria – Boží průzračnost, ktorá je súborom autorkiných textov o Panne Márii. Väčšina z nich zatiaľ nebola publikovaná v slovenčine ani češtine. Vybrané texty svedčia o tom, akou dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou autorkinho charizmatického daru bolo špecifické pochopenie Máriinej osoby: spája sa v ňom mystika nesmiernej veľkosti Božej Matky s možnosťou nasledovať ju v každodennom živote kresťana, ktorý sa tak stáva „Máriinou cestou“, dávajúcou nový zmysel celoživotnej púti človeka.

Preklad: Jiří Kratochvíl

110 strán
ISBN 978-80- 89621-34- 7
Cena 6 €

Knihu je možné si objednať na adrese: knihy@nm.sk