Featured Slider Slovo života

Február 2023: Ty si Boh, ktorý si ma videl.

Slovo života

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“ (Gn 16, 13)

Slovom života na tento mesiac je verš z Knihy Genezis. Sú to slová Agar, Sárinej slúžky, ktorú Sára dala Abrahámovi za ženu, pretože sama nemohla mať deti a zabezpečiť potomstvo. Keď Agar zistila, že je tehotná, pozerala s opovrhnutím na svoju paniu. Nakoniec ju však Sárino tvrdé zaobchádzanie prinútilo utiecť na púšť. A práve tam sa odohráva jedinečné stretnutie medzi Bohom a ženou, ktorá dostáva prísľub potomstva podobný tomu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Syn, ktorý sa ti narodí, sa bude volať Izmael, čo znamená „Pán vypočul“, pretože sa ujal Agarinej úzkosti a daroval jej nespočítateľné potomstvo.

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“

Agarina reakcia odráža bežnú predstavu starovekého sveta, podľa ktorej ľudské bytosti nemôžu vydržať príliš blízke stretnutie s božstvom. Agar je prekvapená a vďačná, že to prežila. Pocítila Božiu lásku na takom výnimočnom mieste, akým je púšť, kde je možné zažiť osobné stretnutie s Bohom. Agar si uvedomovala jeho prítomnosť a cítila, že Boh, ktorý ju „videl“ v jej bolestnej situácii, ju miluje a že je Bohom, ktorý sa o svoje stvorenia stará a zahŕňa ich láskou. „Boh je vždy a všade prítomný, nie je mu ľahostajný osud ľudstva ani osud nikoho z nás. Veď sme to už toľko ráz zakúsili. On je so mnou v každej situácii. Je so mnou stále. Vie o mne všetko, riadi každú moju myšlienku, cíti so mnou každú radosť, každú túžbu, znáša spolu so mnou všetky starosti, každú životnú skúšku.“[1]

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“

Toto Slovo života v nás oživuje istotu a poskytuje útechu, že na našej ceste nikdy nie sme sami, Boh je tu a miluje nás. Niekedy sa podobne ako Agar cítime na tejto zemi ako „cudzinci“ alebo hľadáme spôsoby, ako sa dostať z ťažkých a bolestných situácií. Musíme si však byť istí prítomnosťou Boha a naším vzťahom s ním, pretože to nás oslobodzuje, upokojuje a vždy umožňuje začať znova.

Paola strávila najprísnejšie obdobie pandémie doma sama a takto opisuje svoju skúsenosť: „Od začiatku úplného lockdownu a zastavenia všetkých činností v našej krajine som bola doma sama. Nemala som pri sebe fyzicky nikoho, s kým by som mohla spoločne prežívať túto situáciu, a tak som sa snažila vyplniť deň, čím sa dalo. S pribúdajúcimi dňami som však z toho bola čoraz viac deprimovaná. Večer som nemohla zaspať. Zdalo sa mi, že sa už tejto nočnej mory nikdy nezbavím. Veľmi silne som však cítila, že sa musím úplne spoľahnúť na Boha a veriť v jeho lásku. Nepochybovala som o jeho prítomnosti, sprevádzala ma a bola mi útechou počas týchto mesiacov samoty. Z malých signálov, čo mi prichádzali od mojich spolubratov, som si uvedomila, že nie som sama. Raz sme napríklad online oslavovali narodeniny mojej priateľky a hneď ako sme skončili, prišla susedka a ponúkla mi kúsok torty.“

„Ty si Boh, ktorý si ma videl.“

Zaštítení Božou prítomnosťou sa aj my môžeme stať poslami jeho lásky. My sme skutočne povolaní všímať si potreby druhých, pomáhať našim bratom, keď prechádzajú svojimi púšťami, podieľať sa na ich radostiach aj starostiach. Snažme sa žiť s očami otvorenými a upretými na ľudstvo, ktorého sme aj my sami súčasťou.

Spomaľme a buďme čo najbližšie pri tých, ktorí hľadajú zmysel života a odpovede na mnohé životné otázky, môžu to byť priatelia, príbuzní, známi, susedia, spolupracovníci či ľudia s finančnými ťažkosťami a možno aj na okraji spoločnosti.

Môžeme si pripomenúť a podeliť sa o tie vzácne chvíle, keď sme sa sami stretli s Božou láskou a znovuobjavili zmysel svojho života.

Spoločne môžeme čeliť ťažkostiam a v púšťach, ktorými prechádzame, objavovať Božiu prítomnosť v našom osobnom živote, ktorá nám pomáha s dôverou kráčať ďalej po svojej ceste.

Patrizia Mazzola a tím Slova života

 

 

[1] Chiara Lubichová, Parola di Vita luglio 2006, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 785.

 

SLOVO ŽIVOTA - na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.