audio Block Posts Človek a prostredie Kultúra a vzdelanie

Prednáška psychológa Iñakiho Guerrera

Prinášame vám audiozáznam prednášky španielskeho psychológa Iñakiho Guerrera na témy Ako milovať Boha a blížneho ako seba samého a Komunikácia, dialóg a ako čeliť konfliktom. Prednáška sa konala vo veľkej aule košického seminára v sobotu 25. januára 2019.

  1. 01. Úvod, vnútorná sloboda, strach, hnev, emócie, rozum Iñaki Guerrero 51:28
  2. 02. Odpovede na otázky Iñaki Guerrero 1:03:46
  3. 03. Komunikácia, dialóg, konflikt Iñaki Guerrero 49:18
  4. 04. Odpovede na otázky Iñaki Guerrero 44:00

Moderátor: Iva Mocáková
Tlmočenie: Zora Kuchárska