3 posty Featured Slider Spiritualita

Margaret Karramová: hľadanie cesty k dodržiavaniu ľudských práv prostredníctvom dialógu a zmierenia

Vyhlásenie prezidentky Hnutia fokoláre po vypuknutí násilia vo Svätej zemi 7. októbra 2023: „Nevyhnutné nástroje na budovanie mieru sú spravodlivosť, dialóg a zmierenie“.

Neexistujú slová na vyjadrenie nesmiernej bolesti, ktorú cítim v srdci pre ľud Izraela a Palestíny, za všetkých mŕtvych, zranených, zajatcov, nezvestných a ich rodiny, ktoré zapríčinilo posledné vážne vypuknutie násilia v mojej krajine.

S hlbokou vierou sa spolu s celým Hnutím fokoláre pripájam k výzve pápeža Františka, k výzve Latinského jeruzalemského patriarchátu, k slovám pokoja predstaviteľov rôznych kresťanských cirkví a predstaviteľov náboženstiev – najmä z izraelsko-palestínskeho regiónu –, ktorými žiadajú, aby utíchli zbrane a aby sme pochopili, ako povedal pápež František počas dnešnej modlitby Anjel Pána, že „terorizmus a vojna nevedú k žiadnemu riešeniu, pretože každá vojna je porážkou“.

Modlitbou k Bohu pokoja a spravodlivosti sa pripájam ku všetkým, ktorí na celom svete obetujú svoje modlitby, utrpenie a skutky, aby nad nenávisťou a terorom zvíťazil mier. Osobitne ďakujem tým, ktorí mi napísali z miest konfliktu, akými je napríklad Ukrajina, a vyjadrili mi svoju blízkosť napriek tragickej situácii, v ktorej sami už vyše roka žijú.

Usilujme sa budovať bratský svet a robme všetko pre to, aby tieto i iné národy, ktoré sa nachádzajú v podmienkach nestability a násilia našli cestu k dodržiavaniu ľudských práv, aby sa spravodlivosť, dialóg a zmierenie stali nevyhnutnými nástrojmi budovania mieru.

Rím 8. októbra 2023

Margaret Karramová
prezidentka Hnutia fokoláre

Zdroj: https://www.focolare.org/2023/10/08/margaret-karram-ritrovare-la-strada-del-rispetto-dei-diritti-umani-attraverso-dialogo-e-riconciliazione/