3 posty Človek a prostredie Kultúra a vzdelanie Slider Spiritualita

USMERNENIA HNUTIA FOKOLÁRE ZAMERANÉ NA PODPORU BLAHA A OCHRANY MALOLETÝCH A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

 

Osoby poverené v Hnutí fokoláre na Slovensku pre ochranu maloletých osôb:

Róbert Imrišek
mobil +421902125410
e-mail: roboimrisek@gmail.com

Judita Molnárová
mobil +421908163388
e-mail: judita.molnarova1@gmail.com

 

Interné predpisy na podporu blaha detí a dospievajúcich – dokument v PDF na stiahnutie