3 posty Slider Spiritualita

Jesús Morán bol opätovne zvolený za spoluprezidenta Hnutia fokoláre

Jesús Morán je do funkcie spoluprezidenta hnutia zvolený už druhýkrát. Jeho prvotnou úlohou je plná podpora a spolupráca s Margaret Karramovou, novozvolenou prezidentkou Hnutia fokoláre.

Zvolenie spoluprezidenta prijalo Generálne zhromaždenie hnutia potleskom, ktorý vyjadroval zastúpenie celého sveta. Zároveň dnes Dikastérium pre laikov, rodinu a život potvrdilo jeho vymenovanie: Jesús Morán bol opätovne zvolený za spoluprezidenta Hnutia fokoláre. Vstupuje tak do druhého volebného obdobia po tom, čo svoj prvý mandát práve zavŕšil po boku Marie Voceovej.

Jesús Morán má 64 rokov a narodil sa v Španielsku, v Navalperales de Pinares, Avila. S evanjeliovým posolstvom, ktoré prinieslo Hnutie fokoláre, sa stretol počas svojich vysokoškolských štúdií prostredníctvom svedectva niektorých rovesníkov. Vyštudoval filozofiu na Autonómnej univerzite v Madride, licenciát z dogmatickej teológie získal na Pápežskej katolíckej univerzite v Santiagu de Chile a doktorát z teológie na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.

V rokoch 1996 až 2004 bol delegátom Hnutia fokoláre v Čile a Bolívii, kde bol aj vysvätený za kňaza 21. decembra 2002. V rokoch 2004 až 2008 bol spoluzodpovedným za hnutie v Mexiku a na Kube.

Na Generálnom zhromaždení Hnutia fokoláre v roku 2008 bol zvolený za generálneho poradcu a bol mu zverený aspekt kultúrnej formácie členov hnutia. V roku 2009 sa pre svoje odborné znalosti z teologickej antropológie a morálnej teológie stal členom interdisciplinárneho študijného centra Hnutia fokoláre, „Školy Abba“. Od roku 2014 do súčasnosti je spoluprezidentom Hnutia fokoláre.

Úlohy spoluprezidenta

Prvoradou povinnosťou spoluprezidenta je plná podpora a spolupráca s prezidentkou. Stanovy Hnutia fokoláre hovoria o „hlbokej jednote s prezidentkou“, aby jej tak umožňoval skúmať myšlienky a rozhodnutia v počúvaní a v spoločnom hľadaní Božej vôle.

Je zodpovedný za kňazov, ktorí sú členmi hnutia a stará sa o to, aby vnútorný život a činnosť hnutia boli v súlade s vierou a morálkou Cirkvi.

Tlačová správa Hnutia fokoláre, nm.sk